آرشیو برچسب‌ها: اسم شرکت تضامنی

توضیحی در باب نام شرکت تضامنی شرکت های اشخاص موضوع قانون تجارت،به سه نوع تقسیم شده اند:شرکت تضامنی،شرکت نسبی و شرکت مختلط غیر سهامی.در شرکت تضامنی،;کلیه شرکا دارای مسئولیت تضامنی می باشند.براساس ماده ی ۱۱۶ قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی می باشد که در تحت عنوان مخصوصی برای امور تجارتی میان دو یا چند نفر،با مسئولیت […]