آرشیو برچسب‌ها: اخذ جواز

مراحل ثبت شرکت تعاونی مجموعه افراد دارای سنف مشابه و همسو هستند ، برای راه اندازی کسب و کار خود نیازمند ثبت شرکت تعاونی هستند . در تعریف شرکت تعاونی آمده است ( شرکت تعاونی شرکتی است که بین اشخاص حقیقی، برای فعالیت در امور مربوط به تولید و توزیع، در جهت اهداف مندرج در […]