آرشیو برچسب‌ها: اتاق تعاون

موسسه ثبت حقوقی کریم خان در این مقاله در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون صحبت می کند. هر اتاق تعاون ارکان زیر را دارد : مجمع نمایندگان ؛ هیئت مدیره ؛ هیئت بازرسی . هیئت مدیره اتاق های تعاون ، سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل […]

در این مقاله قصد داریم در خصوص مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نکاتی را در اختیار شما قرار دهیم. انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مقررات در خصوص انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون بوسیله دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل می باشد […]