آرشیو برچسب‌ها: آغاز تصفیه

بررسی تصفیه اموال شرکت تصفیه به عملیاتی از قبیل نقد کردن دارایی و وصول طلب ها و پرداخت بدهی ها گفته می شود.براساس مواد ۲۰۲ به بعد قانون تجارت تصفیه اصولاً به دو نوع قراردادی و قانونی تقسیم می شود.در تصفیه قراردادی، شرکا می توانند شیوه تصفیه را در اساسنامه تعیین نمایند ، بدون آنکه […]