تمام مطالب نوشته شده توسط: admin2

درباره admin2

تعریف سهام در شرکت سهامی سهام جمع سهم می باشد. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می شود که به این قطعات مساوی سهم اطلاق می گردد.سهم بخشی از سرمایه شرکت سهامی میباشد که تعیین کننده اندازه مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی است. واژه سهام متعلق […]

ثبت شرکت در سوئد این کشور با یک اقتصاد پایدارکه شدیداً مستعد سرمایه گذاری خارجی می باشد ، برای شرکت هایی که جویای بازارهایی جدید و خاص هستند انتخابی درست است. از شرکت های قابل ثبت در این کشور شرکت مشارکت محدود، شرکت سهامی، شرکت تعاونی است. شرکت مشارکت محدود این نوع شرکت ها به […]

تبدیل شرکت های تجاری شرکت های تجاری دارای انواع مختلفی می باشد که هر یک از آن ها آثار و احکام مربوط به خود را دارا می باشند که نمونه بارز آن را در تفاوت شرکت های شخص و سرمایه از یک طرف و تفاوت شرکت شخص ( تضامنی و نسبی ) و سرمایه ( […]

مفهوم ادغام برای ادغام در لغت معانی متعددی ذکر شده است مانند: ۱_ درهم فشردن و فرو بردن دو چیز، داخل کردن چیزی در چیز دیگر.۲_ در آوردن حرفی در حرف دیگر، حرفی را در حرف دیگر فرو بردن و به تشدید خواندن. ادغام در مفهوم اصطلاحی از مفهوم لغوی الهام گرفته و در یک […]

مناطق آزاد تجاری منطقه آزاد تجاری، طبق تعریف تحت عنوان محرکه ای برای تشویق صادرات صنعتی به شمار می رود، برداشت جدیدتر از مناطق یاد شده اصولاً به عنوان مناطق پردازش صادرات می باشد. بانک جهانی در این مورد اذعان می دارد : منطقه آزاد تجاری، قلمروی مشخصی می باشد که اصولاً در داخل یا […]

با توجه اینکه مدیرعامل هرشرکت سهامی در ارتباط روزمره با امور داخلی و خارجی شرکت، مخصوصاً با اشخاص ثالث قرار دارد، بنابراین شناخت مسئولیت های افرادی که این سمت را در تصدی دارند، دارای کاربرد بیشتری برای دیگران است. در ادامه با ثبت کریم خان همراه باشید تا در خصوص مسئولیت های مدیرعامل در شرکت […]

وظایف مجامع عمومی تعاونی ها شرکت تعاونی به شرکتی می گویند که از اشخاص حقیقی یا حقوقی که برای رفع نیازمندی های مشترک و بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی اعضا بواسطه کمک متقابل و همکاری آنان ، موافق اصولی که در قانون شرکت های تعاونی تصویب شده در سال ۹ / ۴/ ۱۳۵۲ مصرح می […]

نکاتی در باب مسئولیت مدنی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث مسئولیت مدنی هیات مدیره و مدیر عامل شرکت سهامی در برابر اشخاص ثالث هیات مدیره ، هیاتی از بین سهامداران شرکت سهامی می باشد که وظیفه اداره شرکت را عهده دار هستند و مدیر عامل، کسی است که بوسیله […]

نکاتی در خصوص شرایط انتخاب مدیران شرکت سهامی مدیران شرکت مثل سایر صاحبان حرف نیازمند داشتن شرایطی برای انجام اعمال حقوقی می باشند. برخی از این شرایط به طور کلی شرایط حاکم بر تمام اشخاص یا اعمال حقوقی است و برخی دیگر مختص افرادی است که تصدی این نوع سمت ها را عهده دار است.اشخاصی […]

سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می گردد که هر کدام از آن ها را سهم می نامند ، لذا سهم عبارت از قطعاتی می باشد که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده ۲۴ اصلاحی قانون تجارت ، سهم این گونه تعریف شده است : سهم بخشی از سرمایه […]