نحوه ی ثبت موسسه غیر تجاری

بعد از تصمیم گیری به منظور ثبت موسسه غیر تجاری و تعیین نوع موسسه غیر تجاری ،جهت ثبت شرکت غیر تجاری به نکاتی که در خصوص این موسسات در ثبت کریم خان خواهیم پرداخت، توجه نمایید تا با دید باز نسبت به ثبت موسسه غیر تجاری اقدام نمایید.

 

ثبت موسسه غیر تجاری

تعریف موسسات غیر تجاری مطابق قانون تجارت

به موجب ماده ۵۸۴ قانون تجارت،موسسه غیر تجاری عبارت است از:

تشکیلات و سازمان هایی که جهت اهداف غیرتجارتی تشکیل شده و از زمان ثبت شرکت ویژه ای که وزارت دادگستری مقرر می نماید،از شخصیت حقوقی برخوردار خواهد شد.

بر اساس بخشنامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیر تجاری تصویب شده در سال ۱۳۳۷ ماده ۱ ،موسسه غیر تجاری به صورت ذیل تعریف گشته است:

منظور از تشکیلات و موسسات غیرتجارتی یاد شده در ماده ۵۸۴ قانون تجارت،تمامی تشکیلات و موسساتی می باشد که به منظور اهداف غیرتجارتی نظیر امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و مانند آن تاسیس می گردد. ولو اینکه موسسان و تشکیل‌ دهندگان دارای قصد کسب سود باشند یا نباشند. تشکیلات و موسسات مذکور قادرند عنوان هایی از جمله انجمن ، کانون یا بنگاه و نظیر آن را اختیار کنند.اما مجاز به اتخاذ عناوینی که به تشکیلات دولتی و کشوری اختصاص دارد،نخواهند بود.

دسته بندی موسسات غیر تجاری‌

موسسات غیر تجاری غیر انتفاعی:

موسساتی که هدف از ایجاد آن جذب منافع و تقسیم آن میان اعضاء خویش نباشد

موسسات غیر تجاری انتفاعی:

موسساتی که هدف از ایجاد آن می تواند جذب منافع مادی و تقسیم منافع یاد شده میان اعضاء خویش یا غیره باشد .نظیر: کانون فنی و حقوقی و غیره.

تعداد شرکاء در موسسه غیر تجاری

برای ثبت شرکت اینگونه موسسات،حداقل تعداد شرکاء در موسسه غیر تجاری ۲ نفر است ولی حداکثری برای آن معین نشده است.رابطه شرکاء در این موسسات رابطه کاری بوده و اشخاص کمتر از ۱۸ سال منوط بر آنکه دارای حق امضایی نباشند،می‌ توانند شریک و عضو موسسات غیر تجاری گردند.

انتخاب اسم موسسه غیر تجاری

در نام موسسات مذکور بهتر است اصطلاح (‌موسسه غیر تجاری) درج گردد.در کلیه ی اوراق و اطلاعیه و سربرگ موسسه و در کل هر جایی که اسم موسسه عنوان می گردد،می یبایست در کنار اسم موسسه اصطلاح موسسه غیر تجاری ذکر گردد. در اداره ثبت شرکت ها و موسسه غیر تجاری پس از انتخاب اسم سازمان،اسم مورد تأیید طی ۶۰ روز برای آن موسسه نگهداری می شود.پس از آن هر فردی قادر است آن اسم را برای موسسه و شرکت خویش تعین کند.

سرمایه موسسه غیر تجاری در هنگام تاسیس

موسسات غیر تجاری زمانی تاسیس می گردند که کلیه ی سرمایه نقدی پرداخت و سهم الشرکه غیرنقدی هم تقدیم و ارائه گردیده باشد.هر شریکی نسبت به مبلغی که در هنگام تاسیس و ثبت شرکت جهت سهم الشرکه ‌های غیر نقدی مشخص گردیده،در برابر افراد ثالث دارای مسئولیت تضامنی خواهند بود.تحت هیچ شرایطی اکثریت شرکاء نمی توانند شریکی را به افزایش میزان سهم الشرکه خویش ملزم نمایند.

سرمایه موسسه غیر تجاری

سرمایه شرکت های غیر تجاری حداقل یکصد هزار تومان است که در هنگام تاسیس می بایست به مدیر عامل موسسه تقدیم گردد و مدیر عامل به اخذ این مبلغ اقرار نماید.ثبت شرکت غیر تجاری در صورتی امکان پذیر است که کلیه ی سرمایه نقدی پرداخت و آورده های غیر نقدی هم تقویم و ارائه گردیده باشد. درصورتی که بخشی از تعهد مؤسسین آورده های غیرنقد باشد،لازم است در برابر سرمایه غیر نقدی تایید کتبی‌ کارشناس رسمی وزارت عدلیه دریافت گردد.

محل قانونی موسسات غیر تجاری

کانون اصلی موسسه همان مکانی است که شرکت مایل است عملیات خویش را در آن محل اجرا نماید.لازم به ذکر است که نشانی موسسه بسیار حائز اهمیت است از آن جهت که حوزه مالیاتی را معین می نماید.امروزه کانون اصلی شرکت در شرف تاسیس به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری استعلام می گردد و لازم است نشانی با کد پستی مطابقت داشته باشد.

روزنامه کثیرالانتشار موسسه غیر تجاری

روزنامه کثیرالانتشار روزنامه ای می باشد که تاسیس و تغییرات و آگهی های فراخوان شرکاء و اعضاء را به شکل چکیده باید در آن درج نمود. روزنامه رسمی جدای از روزنامه کثیرالانتشار می باشد.مخارج روزنامه های کثیرالانتشار گوناگون بوده و با توجه به کادر هر آگهی احتساب می گردد.جهت مشاوره در مورد ثبت شرکت های غیر تجاری با همکاران ما در ثبت کریمخان تماس حاصل نمایید.

مدت فعالیت موسسه غیر تجاری

مدت عملیات موسسات غیر تجاری به شکل محدود و نامحدود است.به عنوان نمونه شرکت هایی که جهت اجرای فعالیت های پروژه ای تشکیل می گردند،معمولاً به شکل محدود می باشند و شرکت هایی که به منظور اجرای موضوعات خدماتی می باشند به طور نامحدود تاسیس می گردنند.

سال مالی موسسه غیر تجاری

سال مالی بیشتر شرکت ها از روز نخست فروردین تا پایان اسفند ماه است.در برخی از موسسات به دلیل آغاز سال مالی مختلف،سال مالی متفاوتی برای آنان منظور می گردد.مانند مدارس و دانشگاه ها که آن ها از ابتدای مهر ماه تا پایان شهریور ماه سال مالی خویش را تعریف می نمایند و یا برخی از شرکت ها سال مالی خویش را طبق سال میلادی مشخص می نمایند.

اوراق قانونی موسسه غیر تجاری

موسسات غیر تجاری به منظور تشکیل به اوراقی نیاز دارند که می بایست توسط شرکاء و اعضا،امضا گردیده باشد که شرح آن به صورت ذیل است:

 1. اظهارنامه موسسه غیر تجاری .
 2. اساسنامه موسسه غیر تجاری .
 3. صورتجلسه مجمع عمومی موسسین موسسه غیر تجاری .
 4. صورتجلسه هیات مدیره .
 5. اقرارنامه مدیران.
 6. در صورت مجوزی بودن،اخذ مجوز.

وظایف مجمع عمومی مؤسس

 • بررسی گزارش موسسان و مصوب نمودن آن.
 • مصوب نمودن طرح اساسنامه و در صورت نیاز اصلاح آن.
 • تعیین نخستین مدیران.
 • انتخاب روزنامه کثیرالانتشاری که هر نوع فراخوان و اطلاعیه بعدی برای شرکاء تا تشکیل نخستین مجمع عمومی عادی در آن انتشار می یابد.

نکته: گزارش موسسان می بایست حداقل پنج روز پیش از تشکیل مجمع عمومی مؤسس در مکان مشخص شده در آگهی فراخوان مجمع ،مهیا باشد.

در آخر ثبت شرکت کریم خان مدارکی را که به منظور ثبت شرکت غیر تجار مورد نیاز است را ذکر می نماید.

مدارک لازم جهت ثبت موسسه غیر تجاری

 1. دو نسخه اظهارنامه تنظیمی.
 2. دو نسخه اساسنامه تنظیمی.
 3. دو نسخه صورتجلسه مجمع عمومی موسس.
 4. مدارک هویتی شرکاء و اعضاء.
 5. اقرارنامه مدیر عامل به اخذ سرمایه اولیه.
 6. تقدیم مجوز،چنانچه موضوع مجوزی باشد.
 7. اصل وکالتنامه امضاء گردیده وکیل،چنانچه ثبت شرکت غیر تجاری با وکیل انجام گیرد.
 8. هنگامی که شریک،حقوقی باشد برابر اصل مدارک شریک به انضمام معرفی یک فرد حقیقی از سوی شخص حقوقی.

به منظور ثبت شرکت غیر تجاری ،تمام کارهای ثبتی خود را به کارشناسان زبده ما در ثبت شرکت کریم خان بسپارید تا در کوتاه ترین زمان ممکن اقدام به انجام کارهای ثبتی شما نمایند.جهت تماس با مشاوران ما ۸۷۱۴۶ را شماره گیری نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *