ثبت شرکت سهامی خاص

موسسه حقوقی کریم خان ویژگی و نکات لازم جهت ثبت شرکت سهامی خاص Privately held company را بصورت زیر عنوان می دارد:

 • ذکر واژه ” خاص ” پیش از اسم شرکت یا پس از آن ضروری می باشد و رعایت این مهم در تمامی مکتوبات و آگهی های شرکت الزامی است.
 • سرمایه شرکت سهامی خاص از طریق تاسیس کنندگان آن تأمین می گردد و حق صادر نمودن اعلامیه پذیره نویسی را ندارند.
 • موسسه می بایست دارای حداقل یک میلیون ریال سرمایه باشد.
 • هیئت مدیره شرکت سهامی خاص حداقل باید از ۵ نفر باشد.
 • شرکت سهامی خاص دارای حق منتشر نمودن اوراق قرضه نیست.
 • شرکت سهامی خاص اجازه عرضه ی سهام خود را جهت پذیره نویسی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا بوسیله ی بانک ها را ندارد و یا نمی تواند با منتشر کردن آگهی و اطلاعیه یا هر گونه عملیات تبلیغاتی برای فروش سهام خود اقدام کند.

در ادامه ثبت کریم خان مدارک لازم برای ثبت شرکت سهامی خاص را در اختیار شما قرار می دهد.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت شرکت سهامی خاص به شرح زیر می باشد :

 1. تقدیم دو برگه صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین
 2. کامل نمودن دو برگه اظهارنامه شرکت سهامی خاص
 3. کامل نمودن دو برگه اساسنامه شرکت سهامی خاص
 4. کپی کارت ملی برابر اصل شده کلیه اعضاء هیئت مدیره، صاحبان سهام، بازرسان
 5. فتوکپی شناسنامه برابر اصل شده کلیه اعضاء هیات مدیره، صاحبان سهام، بازرسان
 6. چنانچه اعضای هیئت مدیره یا دارندگان سهام شخصیت حقوقی باشند، تقدیم رونوشت آخرین روزنامه رسمی شخصیت حقوقی و نامه معرفی وکیل و تصویر شناسنامه و تصویر کارت ملی برابر اصل شده وکیل شخصیت حقوقی الزامی می باشد.
 7. تقدیم گواهی عدم سو سابقه کیفری تمامی اعضای هیات مدیره، مدیریت عامل و بازرسین موسسه از سوی تقاضاکننده ثبت شرکت ( جهت تهیه گواهی مراجعه به مراکز پلیس +۱۰ مراجعه شود)
 8. چنانچه شرکت دارای سهامدار خارجی باشد، برای شخصیت حقیقی تحویل کپی برابر اصل پاسپورت و برای شخصیت حقوقی تحویل گواهی ثبت موسسه نزد مرجع ثبت شده شامل نهایی ترین وضعیت موسسه و نیز تقدیم اصل و ترجمه وکالت نامه و اختیارنامه نماینده ی قانونیِ سهامدار خارجی ( اعم از حقیقی و حقوقی)
 9. ارائه نمودن اقرارنامه بازرس یا بازرسین در صورت جلسه با ذکر این نوشته که هیچگونه نسبت فامیلی اعم از نسبی و سببی با مدیریت عامل و مدیران شرکت تا درجه سوم از طبقه اول و دوم ندارند. همچنین خود و یا همسرشان از مدیران و مدیریت عامل موسسه به طور مؤظفی حقوق دریافت نمی کنند.
 10. ارائه نمودن اصل قیم نامه یا تصویر برابر اصل وکالت نامه
 11. ارائه نمودن گواهی بانکی مبنی بر تادیه حداقل ۳۵ درصد سرمایه اولیه موسسه
 12. تائیدیه رسید ۴۰,۰۰۰ ریال بعنوان هزینه
 13. تحویل اصل وکالت نامه یا رونوشت برابر اصل آن
 14. تقدیم کردن اقرارنامه در صورت جلسه برای تمامی اعضای هیات مدیره و مدیریت عامل شرکت مبنی بر اینکه شامل ممنوعیت های درج شده در اصل ۱۴۱ قانون اساسی نیستند و هیچگونه ممنوعیت قانونی موضوع مفاد ۱۱۱ و۱۲۶ قانون تجارت برای آن ها جهت عضو شدن در هیأت مدیره و مدیریت عاملی وجود نخواهد داشت.

مرکز تخصصی ثبت کریم خان ، اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را بیان میدارد :

“رئیس جمهور، معاونین رئیس جمهور، وزرا و کارمندان دولت باید تنها یک شغل دولتی داشته باشند و داشتن هر گونه شغل دیگری در شرکت هایی که همه یا قسمتی از سرمایه آنها به دولت یا مؤسسات عمومی تعلق دارد و نمایندگی مجلس شورای اسلامی و وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و همچنین ریاست و مدیریت عامل یا عضویت درهیأت مدیره انواع گوناگون موسسات خصوصی، بجز موسسات تعاونی، اداره ها و شرکت ها برای آن ها ممنوع می باشد. سمت های آموزشی در دانشگاه ها و مؤسسه های تحقیقاتی از حکم مذکور مستثنی می باشند.”

مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ قانون تجارت :

ماده ۱۱۱_ افراد زیر نمی توانند بعنوان مدیریت شرکت انتخاب گردند:

 1. محجورین و افرادی که حکم ورشکستگی آنها صادر گردیده است.
 2. افرادی که به دلیل ارتکاب جنایت یا یکی از جرم های زیر طبق حکم قطعی از حقوق اجتماعی بصورت کلی یا بعضاً محروم گردیده اند در زمان محرومیت.

دزدی، خیانت در امانت، کلاهبرداری، جرم هایی که بنابر قانون حکم خیانت در امانت یا کلاهبرداری را داشته باشند، اختلاس(سرقت)، تدلیس(فریب کاری)، تصرف غیرقانونی دراموال عمومی .

تبصره _ دادگاه شهرستان به درخواست هر ذینفع حکم عزل نمودن مدیری را که خلاف مفاد این ماده انتخاب گردد یا بعد از انتخاب شامل محتوای این ماده شود صادر می کند و حکم دادگاه مذکور قطعی می باشد.

ماده ۱۲۶_امکان انتخاب افراد ذکر شده در ماده ۱۱۱ به مدیریت عاملی شرکت وجود ندارد و نیز کسی نمی تواند در یک زمان مدیر عامل بیشتر از یک شرکت باشد. تصمیم ها و اقدامات مدیرعاملی که بر خلاف محتوای این ماده انتخاب گردیده است در برابر سهامداران و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیت های سمت مدیریت عامل شامل حال او نمی گردد.

در ادامه ی این بخش، موسسه ثبت کریم خان مراحل و مراتب ثبت شرکت سهامی خاص را تشریح می نماید:

هر شخصی می تواند با وارد شدن به پایگاه اینترنت irsherkat.ssaa.ir تقاضای ثبت و تاسیس موسسه یا شرکت غیر تجاری را داشته باشد.

 1. در گام نخست می بایست به وارد کردن اطلاعاتِ درخواست کننده، اسم شرکت و موضوع آن، نشانی دفتر مرکزی موسسه، سرمایه اولیه شرکت، شخصیت های شرکت، سهام و سرمایه هر فرد، منصب اشخاص، ارتباط میان اشخاص، نمایندگی شرکت، روزنامه و سال مالی، متن صورت جلسه، مندرج کردن متن اظهارنامه و اساسنامه شرکت، مبادرت ورزد.
  برای ثبت شرکت سهامی خاص خود، موسسه ثبت کریم خان نکاتی را پیرامون انتخاب نمودن اسم شرکت شما پیشنهاد می نماید :
  در اسم شرکت طبق با قوانین و ضوابط از نام های خاص استفاده کنید. اسم شرکت شما می بایست ریشه فارسی داشته باشد و در آن از کلمات و عبارت های لاتین استفاده نکنید. اسم انتخابی شرکت نباید خلاف شئونات و قوانین انقلاب اسلامی ایران باشد. همچنین نمی توانید از اسامی تکراری که قبلاً ثبت شده است، استفاده کنید.
 2. بعد از وارد کردن اطلاعات خواسته شده در پایگاه اینترنتی، می بایست منتظر ارزیابی و بررسی کارشناس مربوطه باشید. چنانچه هیچ نقصی در اطلاعات ورودی موجود نباشد، باید طبق درخواست اداره ثبت شرکتها مدارک به اداره مزبور فرستاده شود.
 3. تهیه نمودن شما یک پرینت از اوراق چاپی در سایت اینترنتی که به امضای دیگر اعضای شرکت رسیده باشد. پس از آن، ارسال نمودن مدارک مورد نیاز را از طریق پست سفارشی به نشانی ذکر شده در تاییدیه پذیرش. بعد از ارسال مدارک، وارد کردن شماره مرسوله در پایگاه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها الزامی می باشد.
 4. چنانچه در مدارک ارائه شده هیچ ایرادی وجود نداشته باشد، کارشناس مربوطه اقدام به تهیه پیش نویس آگهی ثبت می نماید. در این مرحله فرد تقاضاکننده می بایست با همراه داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی جهت اخذ نمودن مدارک ثبتی و نیز امضا ذیل دفاتر به اداره ثبت موسسات رجوع کند.
 5. بعد از تأیید همه مراحل و اخذ شماره ثبت، می بایست آگهی ثبت موسسه را در روزنامه رسمی ثبت گردانید. در این حالت هزینه منتشر کردن آگهی به شکل اینترنتی و آنلاین پرداخت می گردد.
 6. بعد از درج شدن آگهی در روزنامه رسمی اکنون شما قادر هستید که فعالیت خود را بصورت رسمی آغاز کنید.