نحوه ی ثبت شرکت تعاونی به چه صورت است؟

تعریف شرکت تعاونی

درواقع این نمونه از شرکت، مشارکتی میان یک سری از اشخاص می باشد که هم‌صنف یا تناسبی مشابه داشته باشند، بطور مثال :خویشاوند،همسایه،دوست یا همشهری باشند. مشارکت آنان در جهت دستیابی به منافع ثبت شرکت تعاونی مشترک می باشد. در حقیقت به یکدیگر یاری می رسانند.

ثبت شرکت تعاونی

برای تهیه نمودن مسکن یا خرید مایحتاج یا کسب اعتبار و وام، سرمایه معینی را درمیان می‌گذارند و اینگونه دسته‌جمعی به حل مشکلات خویش می پردازند. شرکت های تعاونی از لحاظ نوع فعالیت به دو دسته تقسیم می شوند که موسسه حقوقی کریم خان در مطلب ذیل به تشریح این دو مورد می پردازد:

الف) شرکت تعاونی تولیدی :

شرکتی می باشد که جهت اشتغال در امور مربوط به کشاورزی، دامداری، دامپروری، پرورش و صید ماهی، شیلات صنعت، معدن، عمران شهری، روستایی و عشایری و نظیر این موارد به فعالیت می پردازند و به تشکیل یک واحد تولیدی مبادرت می ورزند .

ب) شرکت تعاونی توزیعی :

واحد های تعاونی می باشند که به تامین نیازمندی های مشاغل تولیدی و یا مصرف کنندگان خویش در قالب مصلحت های عمومی جهت کاهش هزینه ها و قیمت ها می پردازند. این نوع از شرکت های تعاونی، اقدام به تهیه و توزیع محصول، مسکن، خدمات و دیگر نیازهای اعضا و اموری از از این قبیل، می نمایند.

قابل ذکر است، آن دسته از موسسه های تعاونی که فعالیت آنان هم زمان تولیدی و توزیعی است بعنوان شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی شناخته می شوند.

انواع موسسات تعاونی از لحاظ نوع عضویت، جهت ثبت شرکت تعاونی به صورت ذیل می باشد:

 • شرکت تعاونی عام :
  شرکتی میباشد که عضو شدن در آن برای همه آزاد است ( در این تعاونی ها تعداد اعضا می بایست حداقل ۵۰۰ عضو باشد که بر پایه نوع تعاونی که وزارت تعاون تعیین مشخص می گردد. در این نوع بایستی عرضه سهام آن برای عموم مردم باشد.)
 • شرکت تعاونی خاص :
  شرکتی می باشد که عضو شدن در آن برای قشر خاصی همچون کارگران، دانشجویان، کشاورزان، زنان، پزشکان، وکلای دادگستری، اعضا هر صنف و مشاغل خاص و همانند این ها با رعایت نمودن شرایط آزاد تعیین می گردد و در پایان سهام آن تنها به اشخاص دارای شرایط لازم تعلق می گیرد.

موسسه حقوقی کریم خان برای ثبت شرکت تعاونی شروط عضویت در این موسسات را عنوان می دارد:

 1. دارای تابعیت جمهوری اسلامی ایران باشد.
 2. ممنوعیت قانونی و حجر نداشته باشد.
 3. حداقل سهام در اساسنامه را خریداری نمایند.
 4. تقاضایی مبنی بر عضو شدن در تعاونی را بنویسد.
 5. تعهد بدهد که مقررات تعاونی را رعایت می نمایند.
 6. عضو موسسات تعاونی مشابه نباشد.

مدارکی که هیئت موسس جهت تاسیس و ثبت شرکت تعاونی لازم دارند

 • کپی شناسنامه و مدارک تحصیلی
 • گواهی پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت خدمت
 • گواهی عدم سو سابقه

( کارکنان رسمی و پیمانکاری دولت با تقدیم نمودن گواهی یا حکم کارگزینی از بند ب و ج معاف می باشند.)

اداره تعاون بعد از وصول تقاضانامه ثبت شرکت تعاونی و بررسی طرح پیشنهاد شده طی ۵ روز، موافقت یا مخالفت خویش را به سمع و نظر هیات می رساند و در صورت موافقت نمونه اساسنامه شرکت تعاونی و فرم های لازمه را به نماینده هیات موسس تقدیم خواهد کرد.

مراحل و مراتب ثبت شرکت تعاونی

جهت ثبت شرکت تعاونی، هیات مؤسس تشکیل شده از تقاضا کنندگان واجد شروط قانونی، برای تهیه کردن طرح پیشنهاد شده و تنظیم نمودن اساسنامه بر طبق قانون واحد تعاونی، دعوت به عضویت اشخاص حائز شرایط و برپایی نخستین مجمع عمومی عادی به سبب مصوب نمودن اساسنامه و معین کردن هیات مدیره و بازرس یا بازرسین و دیگر وظیفه های مجمع عمومی عادی اقدام می‌کند.

تاسیس کنندگان یک موسسه تعاونی مستلزم به داشتن آشنایی کافی با مقررات و ضوابط تعاونی ها هستند و در صورت لزوم می بایست در دوره های آموزشی یک روزه که اداره کل تعاون استان مشخص می کند و زمان تشکیل شدن آن حداکثر یک هفته از تاریخ ارائه درخواست است، حضور یابند.

هیات مؤسس در طرح پیشنهاد شده، می بایست به این موارد بپردازد: ضرورت ثبت شرکت تعاونی و تقدیم علتهای توجیهی بر اساس تناسب اهداف احداث و ثبت شرکت تعاونی با اهداف و برنامه‌های تصویب شده ی جمهوری اسلامی ایران با عنوان کردن مقدار سرمایه ثابت و در گردش لازمه ی طرح، تعداد و مشخصات داوطلبین، ذکر مقدار سهم لازم الپرداخت هر عضو، سابقه و توانایی آن ها در رشته فعالیت مد نظر، اسم شعبه صندوق تعاون برای افتتاح حساب های تعاونی. سپس این موارد را با معرفی نماینده تام‌الاختیار به اداره کل تعاون تقدیم گردند.

ادغام و انحلال شرکت های تعاونی

– ادغام تعاونی

مجامع عمومی فوق العاده می توانند ادغام شركتهای تعاونی را با یكدیگر تصویب نمایند. صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده تعاونی هایی كه با هم ادغام شده اند به همراه مدارك مربوطه حداكثر ظرف مدت دو هفته جهت ثبت به اداره ثبت شركتها تسلیم شده و خلاصه تصمیمات نیز به اطلاع كلیه اعضا و بستانكاران می رسد .

– تصفیه و انحلال شرکت تعاونی

انحلال موسسات تعاونی با رای مجمع عمومی فوق العاده یا وزارت تعاون در موارد صورت می گیرد:

 • در صورت تصمیم مجمع عمومی فوق العاده كاهش تعداد اعضاء از نصاب تعیین شده اگر حداكثر طی ٣ ماه تعداد اعضا به حد نصاب تعیین شده نرسد.
 • انقضای زمان مقرر در اساسنامه مربوط . چنانچه در اساسنامه زمانی مقرر گردیده باشد و مجمع عمومی به تمدید آن اقدام نکرده باشد.
 • متوقف شدن بیشتر از ۱ سال بدون داشتن دلیل موجه
 • رعایت نکردن قوانین، مقررات و ضوابط بعد از سه مرتبه اخطار كتبی در سال از طریق وزارت تعاون به موجب آیین نامه مربوط و نهایتا در صورت ورشكستگی طبق قوانین مربوطه .

موسسه حقوقی کریم خان جهت سهولت شما در امر ثبت شرکت تعاونی نکات مهمی را در این خصوص بیان می نماید:

 1. درج خوانای واژه ” تعاونی ” در تمامی تابلو ها و سربرگ های موسسات تعاونی .
 2. برای واحدهای صنفی شهرستان ها و برای هر واحد کارمندی و کارگری تنها یک شرکت تعاونی در هر موضوع عملیات تشکیل می‌گردد.
 3. موسسات تعاونی با تعداد عضو بیش از ۵۰۰ نفر و اتحادیه‌هایی که تعداد اعضا تعاونی های عضو آن ها در مجموع بیش از ۲۰۰۰ نفر باشد، تعاونی بزرگ به شمار می آیند.

در گونه های موسسات و اتحادیه های تعاونی تعداد اعضا در زمان ثبت موسسه و طول مدت فعالیت می بایست بر طبق طرح تأسیس و تغییرات بعدی آن باشد و مراعات نمودن نکته های زیر ضروری می باشد:

 • حداقل تعداد اعضا در هنگام ثبت شرکت تعاونی و طول مدت فعالیتش کمتر از هفت عضو نباشد.
 • در موسسات تعاونی اشتغال زا که جهت بوجود آوردن اشتغال تولیدی یا خدماتی با کمک های دولتی برای اعضا تشکیل می گردند، تعداد این اعضا باید حداقل معادل ۵۰ درصد مشاغل دائمی طرح تعاونی باشد.
 • حداکثر تعداد اعضا در تعاونی های مسکن (تأمین مسکن اعضا) در تناسب با اهلیت ( دانش و تجربه) مدیرهای تعاونی بر مبنای تشخیص ادارات کل تعاون معین می شود.
 • مشخص نمودن مقدار سرمایه و ارزش سهام به عهده هیات تاسیس کننده تعاونی می باشد و انداره آن در اساسنامه مصوب درج می گردد.
 • در موسسات تعاونی سرمایه‌گذاری حداقل میزان سرمایه یک میلیارد ریال می باشد.
 • اعضای تعاونی موظف هستند هزینه تعهد گردیده سهم خود را طی زمان معین شده در اساسنامه شرکت تعاونی(که می بایست از دو سال بیشتر نباشد) پرداخت کنند.
 • سهم اعضای تعاونی درتأمین سرمایه مساوی می باشد.( مگر آنکه مجمع عمومی مصوب نماید که برای بعضی از اعضا سهم بیشتری خریداری کنند)
 • تعیین نمودن اعضای هیات مدیره اتحادیه از نمایندگان تعاونی های عضو و بعنوان شخصیت حقیقی و اعضای هیات بازرس اتحادیه ‌از نمایندگان تعاونی های عضو و یا دیگران صورت می پذیرد.
 • در هنگام ثبت شرکت تعاونی و طول مدت فعالیت آن حداقل اعضای اتحادیه ‌های سراسری می بایست ۱۵ نفر باشد.( اعضای اتحادیه‌ های سراسری، اتحادیه‌ های استانی هستند).
 • در شرایط خاص که تشکیل نمودن اتحادیه سراسری ضروری می باشد و تعداد اعضا به نصاب نرسیده است، برپایی اتحادیه با اجازه وزیر تعاون و رعایت نمودن حداقل قانونی امکان پذیر می شود.

  موسسه تخصصی ثبت کریم خان با افتخار آماده ی ارائه خدمات ثبتی در خصوص ثبت شرکت تعاونی می باشد.در صورتیکه مایل به ثبت شرکت این گونه از شرکت های تجاری هستید،همکاران متخصص ما در ثبت کریم خان راهگشای شما خواهند بود.شماره ی تماس ما ۸۷۱۴۶ .

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *