ثبت شرکت تضامنی به چه صورت انجام می گیرد؟

مجموعه تخصصی ثبت کریم خان در این مطلب به تشریح روند ثبت شرکت تضامنی و شرایط ثبت آن خواهد پرداخت که امیدواریم مورد توجه شما عزیزان قرار گیرد.

به موجب قانون تجارت،شرکت تضامنی شرکتی است که به منظور فعالیت های تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی ایجاد می گردد و نظیر شرکتهای سهامی جدای از نوع عملیات،تجاری به شمار می آید.در این شرکت ها،علی رغم موسسات سرمایه،اصالت با شرکاء و میزان اعتبار آنان می باشد، نه مقدار سرمایه آنان در شرکت .

ثبت شرکت تضامنی

در صورت پدیدار شدن مسأله،چنانچه دارایی شرکت جهت تادیه دیون شرکت مکفی نباشد،هر کدام از صاحبان سهام مسئول تادیه دیون و تعهدات شرکت می باشند و اگر سرمایه کاهش پیدا کند، هر کدام از آنان به شخصاً در قبال بستانکاران و اشخاص ثالث جهت پرداخت کلیه ی حقوق آنان دارای مسئولیت می باشند.در صورتیکه میان صاحبان سهام معاهده ای به جز این انعقاد گردد، از جهت قانون اعتباری نداشته و طلبکار قادر است طلب خویش را از هر یک از شرکاء طلب کند.

لیکن مطالبه دین از یک شریک بازدارنده پیگیری و تقاضای طلب از سایر شرکا نخواهد بود و نیز هر یک از شرکاء که طلب مذکور را پرداخت نموده اند،قادرند به یکی از صاحبان سهام خویش رجوع و سهم ضرر آنان را به نسبت سرمایه ی خود در شرکت، وصول کنند.به صورت معمول شرکت تضامنی میان پدر و پسران یا برادران یا میان دوستان نزدیک و یا اقوام، ایجاد می گردد.

در موسسات تضامنی وجود حداقل ۲ شریک نیاز است که شرکت را تشکیل داده وقبول کرده اند دارای مسئولیت تضامنی باشند.لذا چنانچه دارایی شرکت به منظور پرداخت کلیه ی دیون آن مکفی نباشد، هر کدام از شرکاء در قبال تادیه کلیه ی دیون شرکت،مسئول خواهند بود.

مدارک لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 1. دو نسخه تقاضانامه
 2. دو نسخه شرکت‌نامه
 3.  دو نسخه اساسنامه
 4. رونوشت شناسنامه‌ تمامی شرکا
 5. اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح در صورت لزوم

اقدامات لازم جهت ثبت شرکت تضامنی

 • تنظیم شرکتنامه
 • ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها

در ادامه این مقاله ثبت کریمخان شرایط تاسیس و ثبت شرکت تضامنی را به صورت جامع بیان خواهد کرد.

تعداد اعضای شرکت تضامنی

به منظور ثبت شرکت تضامنی وجود حداقل دو عضو الزامی می باشد.علاوه بر اشخاص حقیقی، اشخاص حقوقی مانند سایر موسسات و شرکت ها نیز می توانند،شریک یک شرکت تضامنی گردند.

سرمایه نقدی در شرکت تضامنی

جهت ثبت شرکت تضامنی،سرمایه شرکت می تواند از آورده های نقدی یا غیر نقدی تأمین گردد که البته بهتر است سرمایه نقدی باشد،به این دلیل که در این حالت مسئله کمتری بروز خواهد کرد و با تادیه سرمایه ،کار ثبت شرکت صورت می پذیرد.در صورتی که سرمایه یکی از شرکاء به صورت آورده های غیر نقدی باشد،لازم است معادی ریالی آن معین و ارائه گردد،تعیین سرمایه غیر نقدی را خود شرکاء مشخص می نمایند و در شرکتنامه شرکت عنوان می گردد.

توضیحی مختصر از ثبت شرکت تضامنی

یکی از موضوعات با اهمیت در ثبت شرکت،منتشر نمودن چکیده شرکتنامه در یکی از روزنامه های رسمی و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار به خرج خود شرکت می باشد و چنانچه شرکت دارای شعباتی در شهرستان باشد،لازم است مکان شعبه های یاد شده در آگهی های مذکور و در روزنامه های محلی درج گردد.

موارد مندرج در اساسنامه:

 • اسم شرکت
 • موضوع فعالیت شرکت
 • مدت فعالیت شرکت
 • سرمایه نقدی و یا آورده های غیر نقدی هر یک از شرکاء با ذکر نام شرکاء
 • نحوه ی تقسیم سود و زیان
 • ضوابط مرتبط با فوت شرکاء و یا انحلال شرکت به هر علت

نحوه تنظیم شرکتنامه شرکت تضامنی

۱٫ اسم شرکت:

مقصود از اسم شرکت،نامی می باشد که شرکاء برای شرکت تعیین می نمایند.در نام شرکت تضامنی لازم است لااقل اسم یکی از شرکا قید گردد و چنانچه نام شرکت حاوی نام های کلیه ی شرکا نباشد،می بایست پس از نام شرکت اصطلاحاتی مانند شرکا یا برادران درج گردد و اگر هر یک از شرکاء از شرکت خارج گردنند،می بایست نام وی از شرکت حذف گردد.

۲٫ نوع و موضوع فعالیت شرکت:

در عنوان شرکت تضامنی و پیش از اسم شرکت،ذکر اصطلاح شرکت تضامنی الزامی بوده تا معین گردد که شرکت از گونه تضامنی می باشد.این موضوع از آن جهت حائز اهمیت است که شخص حقوقی فقط در خصوص اموری قادر به فعالیت است که در شرکتنامه درج گردیده باشد.

۳٫ کانون اصلی شرکت:

از دیگر مواردی که در شرکتنامه می بایست قید گردد، مرکز اصلی شرکت می باشد.انتخاب کانون اصلی فعالیت شرکت در شرکتنامه،به منظور مشخص نمودن اقامتگاه شرکت الزامی است.امکان دارد عملیات شرکت در مناطق گوناگون پراکنده باشد،لذا تمامی مراکز اصلی شرکت لازم است ذکر گردد.

۴٫ اسامی شرکا:

در شرکتنامه، اسم تمامی شرکاء با قید خصوصیات هویتی هر کدام می بایست درج گردد تا به سهولت امکان دسترسی به آنان وجود داشته باشد.

۵٫ آغاز ثبت شرکت و مدت آن:

به طور معمول در شرکتنامه،آغاز ثبت شرکت یعنی روزی که شرکا موافقت نموده اند که شرکت را تشکیل دهند،درج می گردد.این تاریخ جدای از تاریخ ثبت شرکت می باشد.(این معاهده می بایست به شکل مکتوب بوده و توسط کلیه ی شرکاء امضاء گردد)

۶٫ سرمایه شرکت:

سرمایه شرکت به صورت آورده های نقدی یا غیر نقدی می تواند باشد.شرکت تضامنی هنگامی تاسیس می گردد که کلیه ی سرمایه ی نقدی و آورده های غیر نقدی تسلیم گردیده باشد.شایان توجه است که نوشته ای که توسط مدیر یا مدیران شرکت امضاء گردیده و دربردارنده ی تادیه کلیه ی آورده نقدی و تقدیم آورده غیر نقدی می باشد،می بایست به اداره ثبت شرکت ها ارائه گردد.

مسئولیت شركای تضامنی در قبال طلبكاران شرکت:

شركای شركت تضامنی دارای مسئولیت تضامنی بوده و تمامی طلبکاران،مطالبات خویش را از شركت مطالبه خواهند کرد.در صورتی که اموال شركت به میزان طلب بستانکاران نباشد،افراد طلبکار می توانند به شركای شركت تضامنی برای وصول الباقی مطالبات خویش،شخصاً و یا به صورت جمعی مراجعه کنند.

هیچ شریکی قادر نیست با استناد به این موضوع که مقدار دیون شركت از میزان سهم وی در شركت بیشتر خواهد شد، از پرداخت دیون شركت خودداری نماید.تنها در روابط میان شركا مسئولیت هر کدام از آنان در پرداخت دیون شركت به تناسب سرمایه ای می باشد كه در شركت گذارده اند. آن هم چنانچه در شركتنامه ترتیب اثر دیگری اتخاذ نگردیده باشد. (مستفاد از ماده ۱۱۶ ق.ت).

مسئولیت شركا در برابر طلبكار شخصی خویش:

بستانکاران شخصی شركا نمی توانند كه طلب خویش را از اموال شركت مطالبه کنند.لیکن قادرند به تناسب سهمیه خویش(شریك تضامنی شركت) از منفعت های شركت یا سهامی كه امکان دارد در صورت منحل شدن شركت ،بدهکار اکتساب نماید، هر گونه اقدام قانونی كه مورد نیاز است را انجام دهند.بستانکاران شخصی شركا چنانچه نتوانند طلب خویش را از اموال شخصی بدهکار وصول نمایند و سهم بدهکار از منافع موسسه جهت پرداخت طلب آنان مکفی نباشد،قادرند نسبت به تقاضای انحلال شركت اقدام کنند. (مستفاد از ماده ۱۲۹ ق.ت)

در ذیل به نکاتی درباره  شرکت تضامنی می پردازیم:

نکته ۱: به موجب بخش نخست ماده ۵۷۵ قانون مدنی: «هر کدام از شرکا به تناسب سهم خویش در سود و زیان سهیم می باشند» در نتیجه هر یک از شرکاء با ورود در شرکت می بایست ریسک حاصل از فعالیت آن را، حداقل در حد سهم خویش تحمل نماید.

نسبت مشارکت در نفع و ضرر توسط قانون گذار مشخص گشته است.هر یک از شرکاء به نسبت آورده خویش در سود و زیان سهیم می باشند و چنانچه آورده های شرکاء به میزان برابر باشد،هر شریک به صورت متساوی سود و زیان را بین خویش تقسیم می نماید.به طور قطع این موضوع هنگامی صورت می گیرد که شرکا در پیمان نامه شرکت شرطی به غیر از آن لحاظ ننموده باشند.

نکته ۲: به صورت معمول برای ثبت شرکت تضامنی به تنظیم اساسنامه نیازی نمی باشد.ولی چنانچه قراری میان شرکاء گزارده شود در صورت لزوم وجود اساسنامه ذکر می گردد.

مجموعه تخصصی ثبت کریم خان با افتخار آماده ی همکاری با شما در زمینه های ثبت شرکت،ثبت برند،ثبت تغییرات شرکت،اخذ کارت بازرگانی،دریافت کد اقتصادی،استعلام نام شرکت ها،اخذ جواز تاسیس،ثبت اختراع و سایر خدمات ثبتی می باشد.در صورت نیاز به مشاوره ی متخصصان ما در حوزه ی ثبت شرکت تضامنی می توانید با شماره ی ۸۷۱۴۶ تماس حاصل فرمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *