شرایط ثبت تغییرات شرکت ها و موسسات

بعد از ثبت شرکت ،شرکت ها باید جهت اجرای هر گونه تغییرات و همچنین موضوعات دیگری که در اساسنامه درج و مصوب گردیده ،نخست به صورت رسمی مراتب را به آگاهی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رسانند.تمامی این تغییرات بعد از مصوب شدن در مجمع عمومی فوق العاده و یا هیئت مدیره صورت خواهد پذیرفت.

بنابراین تهیه و تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده ضروری است.شایان توجه است که جهت انجام بعضی از تغییرات تنظیم بیشتر از یک صورتجلسه ضروری می باشد.به منظور کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه ی ثبت تغییرات شرکت با مشاوارن ما در ثبت شرکت کریم خان تماس حاصل فرمایید.

ثبت تغییرات شرکت

مراحل ثبت تغییرات شرکت

نخست باید انجام تغییرات با توافق و رای اکثریت حاضر در مجمع عمومی فوق العاده و یا عادی به صورت فوق العاده و نیز هیأت مدیره مصوب گردد. بعد از تصمیم گیری درباره تغییرات شرکت ،نسبت به تنظیم صورتجلسات تغییرات شرکت مربوطه و پس از آن انجام اداری مراحل پرونده اقدام خواهد شد.در آخر بعد از گذراندن مراحل مذکور تغییرات به وسیله ی اداره ثبت شرکت ها ،ثبت می گردد.

مدارک لازم جهت ثبت تغییرات شرکت

این مدارک بسته به گونه ی شرکت و نوع تغییر حاصل شده ،متغیر است. ولی به صورت کلی می توان به مدارک ذیل رای ثبت تغییرات شرکت اشاره نمود:

 1. صورتجلسه ی تغییرات
 2. مدارک شناسایی شرکا یا سهامداران
 3. اسناد شرکت

مهلت مورد نیاز به منظور ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به گونه ی شرکت و گونه ی تغییرات متغیر خواهد بود.ولی می توان برآورد کرد که این مهلت نزدیک به ده روز کاری به خواهد بود. هزینه ثبت تغییرات شرکت ها با توجه به گونه تغییرات و همچنین نوع شرکت متغیر می باشد.علاوه بر آن تعداد صورتجلسات مورد نیاز جهت اجرای تغییرات مورد نظر و نیز مقدار روزنامه رسمی کشور نیز عامل مهمی در احتساب هزینه می باشد.

توضیحات جامع درباره مراحل،شرایط،زمان و هزینه ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت ها

بعد از به اتمام روند ثبت شرکت و اختصاص یافتن شماره ثبتی و شناسه ملی،در صورتی که صاحبان سهام و هیأت مدیره شرکت بخواهند تغییراتی در شرکت ایجاد نمایند، در مجمع عمومی فوق العاده و یا مجمع عمومی عادی به صورت فوق العاده با کلیه و یا اکثریت حضور شرکا یا سهامداران در این خصوص تصمیم گیری می کنند.هر نوع ثبت تغییرات شرکت نظیر تغییر نام ، تغییرآدرس،تغییر یا پیوستن به موضوع ، انحلال، ورود و خروج شریک ،افزایش و یا کاهش سرمایه ،تبدیل سهام با نام به بی نام ،انتخاب اعضاء هیأت مدیره ،تعیین بازرس یا بازرسین ،مشخص نمودن صاحبان حق امضاء و غیره در مجامع ذیل مصوب خواهد شد:

مجمع عمومی فوق العاده

این مجمع در خصوص موارد ذیل جهت ثبت تغییرات شرکت ها اتخاذ تصمیم می نماید:

 • افزایش سرمایه و یا کاهش سرمایه (که می تواند با ورود و خروج شریک صورت گیرد).
 • اصلاح مواد اساسنامه که می تواند شامل :تغییر آدرس ،تبدیل سهام بی نام به با نام ،نقل و انتقال سهام و یا سهم الشرکه ،تاسیس شعبه ،افزایش یا کاهش سرمایه و یا ورود شرکا و خروج شرکا و دیگر موضوعاتی که بر اساس قانون تجارت تنها در مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده حاکی از تعیین مدیران و بازرسین، انتخاب تصدی مدیران و دارندگان حق امضاء است.

نکته :مصوب نمودن ترازنامه سالانه که می تواند در مجمع عادی سالانه در ۴ ماهه نخست سال برگزار گردد،در صلاحیت و اختیارات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نیز می تواند برگزار نمود.

مدارک لازم به منظور ثبت تغییرات در شرکت ها و موسسات

 1. رونوشت اساسنامه شرکت
 2. روزنامه رسمی نهایی تغییرات شرکت
 3. لیست نام های شرکاء یا صاحبان سهام با مقدار سهام یا سهم الشرکه آنان
 4. رونوشت کارت ملی و شناسنامه کلیه ی موسسین
 5. اصل مدارک شناسایی افراد در حال خروج و حاضر به منظور امضا در دفاتر اداره ثبت شرکت ها
 6. در صورت انحلال شرکت حضور کلیه ی شرکا و مدیر تصفیه الزامی است.

در ادامه این مطلب شرکت ثبت کریم خان عناوین صورتجلسات ثبت تغییرات شرکت را بیان خواهد نمود.

عناوین صورتجلسات ثبت تغییرات شرکت ها

به منظور ثبت تغییرات شرکت تنظیم صورتجلسه تغییرات الزامی است.شیوه و قوانین ویژه ای برای تنظیم صورتجلسه ثبت تغییرات شرکت برقرار است .همچین می بایست نکات زیادی را با توجه به قانون تجارت، اساسنامه شرکت و نوع شرکت یا موسسه و نیز آیین نامه های داخلی اداره ثبت شرکت ها و پایگاه اینترنتی ثبتی شرکتها رعایت نمود.

به صورت خلاصه انواع صورتجلسه تغییرات شرکت‌ها به شرح زیر می‌باشد:

 • صورتجلسه تغییرات محل شرکت
 • صورتجلسه تغییرات موضوع فعالیت شرکت
 • صورتجلسه تغییرات الحاق به موضوع شرکت
 • صورتجلسه تغییرات اسم شرکت
 • صورتجلسه تغییرات افزایش سرمایه
 • صورتجلسه تغییرات کاهش سرمایه شرکت
 • صورتجلسه تغییرات ورود شریک یا سهامدار جدید به شرکت
 • صورتجلسه تغییرات خروج شریک یا سهامدار
 • صورتجلسه تغییرات نقل و انتقال سهام یا سهم‌الشرکه
 • صورتجلسه تغییرات انتخاب اعضای هیئت‌مدیره
 • صورتجلسه تغییرات انتخاب بازرسین (سهامی خاص)
 • صورتجلسه تغییرات تصویب ترازنامه و سود و زیان سال مالی (سهامی خاص)
 • صورتجلسه تغییرات اصلاح مفاد اساسنامه شرکت
 • صورتجلسه انحلال شرکت
 • صورتجلسه تاسیس یا انحلال شعبه
 • صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی
 • صورتجلسه تغییرات تبدیل نوع سهام ( با نام به بی نام و بالعکس)
 • صورتجلسه تغییرات یا تمدید مدیر تصفیه

راهنمای ثبت صورتجلسات تغییرات شرکتها از طریق سامانه اینترنتی

جهت ورورد اطلاعات ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت در گام اول باید اطلاعات ذیل را کامل کنید:

اطلاعات شرکت برای ثبت تغییرات شرکت

چنانچه شناسه ملی شرکت خویش را دارا می باشید، آن را در بخش مربوطه وارد نموده و سپس گزینه گام بعدی را انتخاب کنید.

در صورتیکه شناسه ملی شرکت را در اختیار ندارید،با استفاده از شماره ثبت و انتخاب گونه ی شرکت می توانید به مرحله بعد وارد شوید.

شماره ثبت شرکت: عبارت است از شماره ای که زمان ثبت به شرکت اختصاص یافته باشد. این شماره در صورتجلسه تشکیل و اساسنامه شرکت ذکر شده و می توانید به آن مراجعه کنید.

نوع شرکت: در این بخش باید نوع شرکت خویش را وارد نمایید.به عنوان مثال شرکت سهامی خاص، با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی یا … می تواند باشد.

اطلاعات جلسه برای ثبت تغییرات شرکت

ابتدا نوع صورتجلسه که برای نمونه امکان دارد مجمع عمومی سالیانه، مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده و … باشد مشخص می گردد.لازم به ذکر است که نوع صورتجلسه بر حسب نوع شرکت متفاوت است بنابراین درصورتی که شرکت سهامی خاص باشد نوع صورتجلسات آن با صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود متفاوت خواهد بود آنچه در نوع صورتجلسه مشاهده می نمایید صورتجلساتی می باشد که با توجه به گونه ی شرکت قادرید تعیین کنید.

حد نصاب جلسه هم معین می کند که جلسه با حضور کلیه ی اعضا تشکیل گردیده و یا اکثریت اعضا حاضر بوده اند که در این صورت هم می بایست گزینه مورد نظر انتخاب گردد.

نام و نام خانوادگی، شماره ملی و شماره همراه متقاضی به منظور اطلاع رسانی و دستیابی در مواقع خاص هم لازم است در این بخش وارد گردد.

همینطور تصدی متقاضی می باشد که عنوان می دارد فرد متقاضی اصیل یا وکیل است .

در این بخش باید تاریخ جلسه ای که برگزار گردیده است مشخص گردد.

ساعت آغاز و پایان جلسه هم در بخش های مربوطه وارد می گردد.لازم به ذکر می باشد که تقدم و تاخر ساعات جلسات را چنانچه چند جلسه در یک روز تشکیل گردیده باشد رعایت نمایید.

در آخر با انتخاب گزینه ی گام بعدی به صفحه بعد خواهیم رفت.در این مرحله می توان با انتخاب گزینه پذیرش موقت ،شماره دسترسی ۱۹ رقمی اخذ کنید .

نام و نام خانوادگی و تصدی امضاء کننده دفتر لازم است تعیین گردد. «وضعیت توکیل امضا کننده» نیز بیان می کند که حق توکیل اعطا گردیده است یا خیر

تصمیمات به منظور جهت ثبت تغییرات شرکت

در این صفحه تصمیمات اتخاذ شده در جلسه ،وارد می گردد.حائز اهمیت است تصمیماتی که رؤیت می شود مطابق نوع صورتجلسه در نوسان است. لذا چنانچه تصمیم جلسه در لیست مورد نظر موجود نباشد امکان دارد که شما اجازه اتخاذ این تصمیم در این گونه جلسه را نداشته باشید.

نخست با انتخاب گزینه از لیست نوع تصمیم، تصمیم مذکور را انتخاب کرده و بعد گزینه «افزودن تصمیم جلسه» را انتخاب می کنید.چنانچه در یک جلسه چندین تصمیم گیری صورت پذیرد می بایست در یک صورتجلسه جای گیرد، از لیست نوع تصمیم تعیین کریده و گزینه ی «افزودن تصمیم جلسه» را دوباه انتخاب می کنیم.جهت حذف یک تصمیم آن را انتخاب می نماییم. در پایان با انتخاب گزینه ی »گام بعدی« به صفحه بعد وارد می شویم .

در صورتیکه در موضوع جلسه شما تغییر نام موجود باشد، بعد از انتخاب گزینه ی »گام بعدی« به صفحه اسامی درخواستی رفته وگرنه به صفحه افراد جلسه انتقال می یابد.

اسامی درخواستی برای ثبت تغییرات شرکت

نخست اولویت را معین می داریم. به این مفهوم که به ترتیب نام هایی مدنظر ،پیشنهاد ارائه می گردد.لازم به ذکر است که چنانچه اولویت های بالاتر پذیرفته شود به اولویت های پس از آن ترتیب اثر داده نمی گردد.بعد در کادر «نام درخواستی » نام مورد نظر نوشته می گردد.

در بخش توضیحات درخواست کننده در صورتیکه توضیح اضافه مورد نیاز باشد می توان اضافه کرد.سپس با انتخاب گزینه ی «ثبت نام»نام پیشنهادی خویش را اضافه می کنی.تعداد نام های پیشنهادی از ۵ نام برای اسم شرکت نباید بیشتر شود.به منظور حذف یک نام بر گزینه ی «حذف » را می کنیم.در پایان با انتخاب «گام بعدی »به صفحه بعد وارد می شویم.

افراد جلسه به منظور ثبت تغییرات شرکت

در این مرحله لازم است اعضایی که در جلسه حاضر می شوند و تصدی هر کدام را معین کنید.امکان دارد فردی به عنوان نماینده یا وکیل یک شخص دیگر در جلسه حاضر گردد.چنانچه فردی تنها دارای عنوان سهامدار شرکت باشد این عنوان انتخاب خواهد شد.ولی دقت داشته باشید که درصورتیکه فردی دارای سمتی در جلسه باشد،برای نمونه رئیس یا منشی جلسه می باشد و جزء صاحبان سهام هم به شمار می آید می بایست سمتی که در جلسه دارد را انتخاب نماید.

در این صفحه لازم است نوع شخص،اسم شخص،نام خانوادگی فرد، شماره ملی،نام پدر وارد گردد. گزینه ای به اسم تابعیت شخص موجود است که دو انتخاب در آن وجود دارد:ایرانی و غیر ایرانی.چنانچه گزینه ایرانی انتخاب گردد می بایست حتماً شماره ملی فرد وارد گردد و اگر گزینه غیر ایرانی انتخاب گردد می بایست شماره گذرنامه ورود اطلاعات گردد.در صورتیکه نوع شخص، شخص حقوقی باشد هم اسم شخص،شناسه ملی ،شماره ثبت الزامی می باشد.

سمت افراد جلسه برای ثبت تغییرات شرکت

در این صفحه تصدی افراد جلسه مشخص می گردد.نخست «اشخاص» جلسه از اشخاصی که پیش از آن وارد نموده ایم تعیین می گردد.بعد سمت در شرکت هم از لیست مربوطه انتخاب خواهد شد. سپس از آن سمت در جلسه تعیین می گردد.

ارتباط افراد جلسه برای ثبت تغییرات شرکت

در صورتیکه سمت فرد در جلسه «نماینده سهام دار» یا «وکیل سهام دار» باشد در این صفحه وارد می گردد.در این قسمت،نخست «نماینده یا وکیل» تعیین خواهد شد. این کادر طبق آنچه در قبل وارد گردیده است انتخاب می گردد.بعد از آن نوع نمایندگی ، نظیر وکیل، وصی، قیم یا … را از لیست انتخاب می نماییم.سپس ،نماینده شده موکل ، یعنی شخصی که این فرد نماینده قانونی وی گردیده است انتخاب خواهد شد.

در پایان گزینه ی ثبت ارتباط شخص را انتخاب می نماییم.چنانچه قصد داشته باشیم اطلاعات ورودی را حذف نماییم ، از گزینه ی حذف ارتباط شخص ، استفاده می کنیم.در صورتیکه قصد داشته باشیم در اطلاعات تغییری ایجاد نماییم بر روی گزینه ی »مشاهده« کلیک می کنیم.در پایان با انتخاب گزینه ی »گام بعدی« به صفحه بعد وارد خواهیم شد.

مدارک لازم برای ثبت تغییرات شرکت

در این صفحه طبق تصمیماتی که مقرر گردیده و گونه صورتجلسه اسنادی را که می بایست درخواست کننده تقدیم کند به شکل اتوماتیک نشان داده می شود. در قسمت راست فرم، گزینه ای به اسم تایید مدارک مورد نیاز،موجود است که می بایست انتخاب شو.در حقیقت با انتخاب این گزینه درخواست تایید می کنند که مدارک لازم را مطالعه کرده و جهت فراهم آوردن و ارائه آنان اقدام می کند.در پایان با انتخاب گزینه ی مرحله بعدی به صفحه بعد می وارد خواهید شد.

متن صورتجلسه به منظور ثبت تغییرات شرکت

در این صفحه می بایست متن ثبت تغییرات صورتجلسه نگاشته شود. جهت پیشگیری از هدر رفتن وقت قادرید از متن های پیش فرضی که در پایگاه اینترنتی فراهم گردیده است استفاده کنید.این متن های طبق آنچه در تصمیمات تعیین گردیده است تغییر می نماید. به منظور این کار لازم است «کلید دریافت متن پیشنهادی رایانه» را انتخاب کنید.این متون همچنین کاملاً قابلیت تغییر را دارد و قابل کپی و الصاق هم است. در این مرحله و بعد از کامل نمودن صورتجلسه گزینه ی پذیرش نهایی را انتخاب می نماییم.

پذیرش نهایی صورتجلسه شرکت

هنگامی که اطلاعات صورتجلسه به صورت کامل و با توجه ویژه توسط متقاضی وارد رایانه گردد،جهت ارسال صورتجلسه ماشینی به ثبت شرکت ها، درخواست کننده باید انتخاب نماید.پس از انتخاب بر روی این گزینه رایانه “تاییدیه پذیرش” را در اختیار درخواست کننده می گذارد که متقاضی لازم است به دقت آن را خوانده و طبق آن عمل کند.در ضمن درخواست کننده هر گاه لازم دانست می تواند مجددا تاییدیه قبول را با انتخاب بر روی گزینه ی چاپ مشاهده نماید.

انواع تغییرات شرکت:

در بیشتر اوقات ثبت تغییرات در شرکت مواردی همچون ثبت تغییرات آدرس ، ثبت تغییرات حق امضا ،ثبت تغییرات نقل و انتقال سهام درشرکتهای سهامی، ثبت تغییرات ورود و خروج در شرکتهای محدود ، ثبت تغییرات افزایش و کاهش سرمایه ، ثبت تغییرات تعیین اعضای هیات مدیره و انحلال ، می باشد.

کاهش و افزایش سرمایه :در تغییر کاهش سرمایه باید دقت نمود که تقلیل سرمایه به دو شکل جداگانه انجام می گیرد.تقلیل اجباری سرمایه با لایحه اصلاحی و تقلیل اختیاری که با رای دادگاه صورت می گیرد.به منظور ثبت افزایش سرمایه درشرکت های سهامی، بازرسان باید دارای اعتبار بوده تا امکان افزایش مبلغ سرمایه وجود داشته باشد. در خصوص ارتقاء سرمایه درشرکت های سهامی بازرسان اعم از بازرس اصلی و یا بازرس علی البدل لازم است گزارش توجیهی خویش را دباره افزایش سرمایه و اجرای آن ارائه نمایند.

نکته حائز اهمیت در ثبت تغییرات شرکت از گونه ” افزایش سرمایه” این می باشد که ؛ارتقاء سرمایه تنها در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است و اساسنامه شرکت قادر نیست ضمانت کننده ی اختیار بالا بردن سرمایه برای هیات مدیره باشد. فقط هیات مدیره می تواند اجرای ثبت افزایش سرمایه را عهده دار باشد.

تغییرنام شرکت:

هر اسمی،منوط بر آنکه ریشه فارسی داشته باشد و در مرجع ثبت شرکت ها قبلاً ثبت نگردیده باشد،ولو اینکه این اسم تک سیلابی باشد ،قابلیت ثبت شدن را دارد. بنابراین صرف ثبت نشدن یک اسم در اداره ثبت شرکت ها،یک یا دو یا سه سیلابی بودن آن نمی باشد،بلکه عدم ثبت آن از پیش در اداره ثبت شرکت ها حائز اهمیت می باشد.

به منظور تعیین نام برای اینکه تسهیل زیادی جهت ثبت نام شرکت دارا باشید ،باید از نام های سه سیلابی به همراه نام خاص استفاده کنید و توجه باشید نام هایی نظیر بازرگانی صنعتی- تجارت و غیره مشمول اسم خاص نیستند و تنها به عنوان تعریف شرکت خواهند بود.

تغییرات نقل و انتقال:

در خصوص ثبت تغییرات نقل و انتقال شرکت طرفین باید درجلسه حاضر شده و صورتجلسات را به امضاء برسانند. در باره ثبت شرکت با مسئولیت محدود، ورود و خروج اعضا به صورت حساب یا همان گواهی مالیاتی نیازس ندارد.مگر آنکه نقل و انتقال سهم الشرکه میان خودشان انجام شود که دراین حالت لازم است از طریق دفاتر اسناد رسمی به صورت رسمی و با گواهی نقل و انتقال و تادیه مالیات مربوطه انجام پذیرد.در مورد ثبت شرکت سهامی خاص ،جهت تغییرات نقل و انتقال گواهی نقل و انتقال گرفتن صورت حساب از اداره دارایی ضروری است .

دارا بودن سهام بی نام و یا بانام در تادیه مالیات نقل و انتقال مختلف نمی باشد و دارندگان هر دو گونه سهام باید مالیات ۴ % نقل و انتقال را تادیه نمایند.

در خصوص ثبت تغییرات شرکت نقل و انتقال سهام، لازم به ذکر است که دارا نبودن گواهی مالیاتی نقل و انتقال سبب ثبت نشدن آگهی می گردد و چنانچه گواهی نقل و انتقال موجود باشد، آگهی مربوطه از طریق اداره ثبت شرکت ها به شکل آگهی صدور می گردد .

شایان توجه است که ثبت تغییرات شرکت از موضوعات داخلی شرکت های سهامی است که از موضوعات آگهی اعلامی نخواهد بود و تنها آگهی هیات مدیره بعد از نقل و انتقال و یا فهرست صاحبان سهام معیار آگهی مربوطه است . به منظور ثبت تغییرات شرکت هایی که مجوز دارند،از موسسات گوناگون می بایست ضمن دریافت گواهی”مجوز” مربوطه از نهاد مربوطه ، صورتجلسات به مهر تایید مجوز ممهور گردد و به انضمام اصل جواز به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده شود .

ثبت صورتجلسه تغییرات شرکت

تمامی تغییرات و اخذ تصمیم شرکت ها در صلاحیت مجمع عمومی عادی یا مجمع عمومی فوق العاده و یا جلسات هیأت مدیره است.
نکته : در صورتیکه مجمع عمومی عادی ظرف ۴ ماه نخست سال، بعد از اتمام سال مالی تشکیل گردد،”مجمع عادی سالیانه ” و در سایر ماه ها مجمع “عادی به طور فوق العاده” خوانده می شود .

با این مقاله در ثبت کریمخان همراه باشید تا در ادامه وظایف مجامع مذکور را بیان نماییم.

الف – اختیارات مجمع عمومی فوق العاده :

افزایش یا کاهش سرمایه

تغییر در مواد اساسنامه که می تواند حاوی : ثبت تغییر اسم شرکت، ثبت تغییر موضوع فعالیت، ثبت تغییر آدرس،ثبت افزایش یا کاهش سرمایه، ثبت تبدیل سهام به با نام و یا بی نام، ثبت افزایش یا کاهش تعداد مدیران شرکت، ثبت تغییر در حد نصاب مورد نیاز برای تشکیل مجامع و موارد دیگری که طبق قانون تجارت در اساسنامه می توان تغییر به وجود آورد .

ب- اختیارات مجمع عمومی عادی :

موضوعاتی که از اختیارات مجمع عمومی فوق العاده نیست، در صلاحیت مجمع عمومی عادی می باشد که از قبیل: انتخاب اعضاء هیئت مدیره (اصلی و علی البدل) ،انتخاب بازرسان(اصلی و علی البدل )، مصوب نمودن بیلان مالی، مشخص نمودن پاداش مدیران و غیره .

توضیحات در باره ثبت تغییرات شرکت

پس از ثبت شرکت ،آن شرکت از ویژگی هایی نظیر نام، موضوع، سهام اولیه، نشانی ،صاحبان سهام، هیأت مدیره و دارندگان حق امضاء برخوردار می گردد.لذا درصورتیکه بعد از ثبت شرکت ،در مورد تغییر یکی از موارد مذکور اتخاذ تصمیم شود یا ماده ای از مواد اساسنامه تغییر پیدا کند ،در این حالت می بایست در شرکت “تغییرات” صورت گیرد که مدت آن به صورت ذیل خواهد بود :

مدت زمان مورد نیاز برای ثبت تغییرات شرکت:

زمان اجرای هر نوع ثبت تغییرات شركت ها، به مدت ۱۰ روز است .

مدارك مورد نیاز به منظور ثبت صورتجلسه تغییرات

رونوشت کلیه ی اسناد ثبتی شركت حاوی اساسنامه، اظهارنامه، آگهی تأسیس، آگهی روزنامه، آگهی آخرین تغییرات، رونوشت شناسنامه و كارت ملی اعضاء هیئت مدیره فعلی یا جدید .

دستور العمل جدید ثبت صورتجلسه شرکت

۱٫ مطابق آیین نامه ۱۰/۰۸/۸۹ – ۱۳۹۷۱۳۱۸۹ تاسیس شرکت ها و موسسات مراقبتی و حفاظتی به مجوز ناجا نیازمند خواهند بود.
۲٫ مطابق آیین نامه ۱۳/۰۹/۸۹- ۸۹/۱۶۰۲۰۱ موسسات غیرتجاری مشمول بند الف ماده بخشنامه یاد شده در اداره ثبت شرکت ها جهت تاسیس به مجوز نیازمند هستند. ولی جهت ثبت تغییرات شرکت های یاد شده ملزم به اخذ مجوز نمی باشند.
۳٫ مطابق آیین نامه ۱۲/۱۰/۸۹ – ۸۹/۱۸۵۳۳۸ موسسات قرآنی با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی ثبت خواهند شد .
۴٫ مطابق آیین نامه ۰۲/۰۳/۹۰ – ۹۰/۳۹۸۵۲ جهت تاسیس و تغییرات سازمان های مالی و اعتباری نظیر بانک ها، موسسات اعتباری، تعاونی های اعتباری، صندوقهای قرض الحسنه، صرافی ها و شرکت های واسپاری (لیزینگ) ملزم به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی هستند.
۵٫ براساس بخشنامه ۱۹/۱۰/۹۰ – ۹۰/۱۸۹۷۵۱ تقدیم گواهی عدم سوء سابقه کیفری برای مدیران(مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره) و بازرسان موسسات تجاری در مرحله تاسیس الزامی و در زمان تغییرات، اظهار و تایید عدم سوء سابقه کیفری مدیران و بازرسان در ذیل صورتجلسه مجامع عمومی و عادی (سالیانه و یا فوق العاده) کافی می باشد .
۶٫ براساس بخشنامه ۲۶/۱۰/۹۰ – ۹۰/۱۹۲۹۳۸ شرکت هایی که بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی فعالیت نموده اند ،جهت تغییرات و انحلال آنان به دریافت مجوز نیازی نخواهد بود.ولی شرکت هایی که به منظور تاسیس به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی اقدام نمرده اند ،همچنان با مجوز از بانک مذکور تشکیل خواهند شد .
۷٫ مطابق آیین نامه ۰۲/۰۷/۹۱- ۹۱/۱۲۰۲۶۶ ایجاد و تغییرات سازمان های مالی و اعتباری جهت تاسیس و تغییرات ملزم به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی می باشند .
۸٫ مطابق آیین نامه ۱۳/۰۷/۹۱ – ۱۳۱۱۲۰/۹۱ به منظور تاسیس موسسات یا تعاونی های دانش بنیان ملزم به دریافت جواز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهند بود .
۹٫ مطابق آیین نامه ۳۰/۰۹/۹۱ – ۱۹۰۶۰۴/۹۱ اداره ثبت شعب و نمایندگی شرکت خارجی فقط مرجع ثبت شرکت های تهران است.
۱۰٫ مطابق آیین نامه ۰۲/۱۰/۹۱ – ۱۹۱۵۳۶/۹۱ جهت ثبت موسسات حقوقی، داشتن پروانه وکالت الزامی نیست .
۱۱٫ مطابق آیین نامه۱۸/۱۰/۹۱ – ۹۱/۲۰۴۹۴۷ به منظور تبدیل سهام بانام به بی نام و بالعکس موارد ذیل الزامی است :

مصوب نمودن مجمع عمومی فوق العاده حاکی از تبدیل سهام

برای تبدیل سهام بی نام به بانام ۳ نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار به فاصله ۵ روز و مهلت حداقل ۲ ماهه
برای تبدیل سهام بانام به سهام بی نام یک نوبت آگهی تبدیل در روزنامه کثیرالانتشار شرکت و مهلت حداقل ۲ ماهه

۱۲ .مطابق آیین نامه ۰۷/۰۲/۹۲ – ۹۲/۱۷۹۲۷ جهت تاسیس موسسات مترجمی مدارک با تقدیم پروانه ترجمه صورت خواهد گرفت .-مطابق آیین نامه ۰۱/۰۴/۹۲ – ۹۲/۵۹۱۸۲ نقل و انتقال سهام همراه بی نام در مرجع ثبت شرکت ها آگهی نمی گردد و صورتجلسه نقل و انتقال سهام به انضمام رونوشت برابر اصل شناسنامه و کارت ملی و گواهی نقل و انتقال مالیاتی موضوع ماده ۱۴۳ قانون مالیات مستقیم به منظور مطابقت و کامل نمودن بانک اطلاعات جامع صاحبان سهام از درخواست کننده گرفته می شود.
۱۳٫ مطابق آیین نامه ۲۹/۰۴/۹۲ – ۹۲/۷۹۸۵۰ جهت نقل و انتقال سهام بانام و بی نام به دریافت گواهی مالیاتی نقل و انتقال سهام موضوع تبصره یک ماده ۱۴۳ قانون مالیاتهای مستقیم نیاز خواهد بود .

شرکت حقوقی ثبت کریم خان مفتخر است که ارائه دهنده ی خدمات در خصوص ثبت تغییرات شرکت به شما عزیزان می باشد.در صورت نیاز به مشاوره و تخصص کارشناسان ما با شماره ی ۸۷۱۴۶ تماس برقرار نمایید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *