نحوه ی پلمپ دفاتر در شرکت ها

بر اساس قانون تجارت و نیز بخش نامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی تمامی شرکت ها می بایست هر ساله در دو دفتر حسابداری ( شامل یک دفتر کل و یک دفتر روزنامه) را پلمپ کنند و تمامی حساب های مالی خویش را در آن دفتر قید نمایند. شرکتی که دفتر پلمپ تهیه نکند، حساب های مالی آن شرکت از لحاظ دارایی مردود شمرده شده و مالیات آن شرکت بصورت علی الراس محاسبه می شود. موسسه ثبت کریم خان در ادامه به شرح چگونگی پلمپ دفاتر می پردازد.

پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر شرکت

جهت ثبت شرکت، اخذ پلمپ دفاتر شرکت، جز اولین اقداماتی می باشد که شخص حقوقی یا حقیقی می بایست انجام دهد.هر موسسه، شركت یا سازمانی كه مشمول قوانین مالیات باشد می بایست از سازمان امور مالیاتی دفاتر قانونی خود را جهت تحریر تمامی فعالیت های مالی خود تحویل بگیرد.

این دفاتر قانونی، برای مشخص نمودن فعالیت های مالی سالیانه شرکت، ثبت شرکت ، بصورت اجباری تخصیص داده می شود.

سازمان امور مالیاتی کشور میتواند جهت نظارت بر اجرای قوانین و ضوابط مالیاتی هیات های سه نفر را جهت بازدید و کنترل دفاتر قانونی مودیان مالیاتی بر اساس بخش نامه ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود بفرستد. چنانچه مودی از تسلیم دفاتر ممانعت ورزند با موافقت هیات مزبور در بند (۳) وکیل – ماده ۹۷ این قانون درآمد شامل مالیات سال مربوط از طریق علی الراس تشخیص خواهد شد.

تبصره: هیات های مربوط به این ماده قادرند حسب تجویز سازمان امور مالیاتی کشور کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مالی مودیان را اعم از اینکه مربوط به سال مراجعه یا سال های قبل باشند به منظور کسب اطلاعات لازم و ارائه آن به اداره امور مالیاتی ذیربط مورد بازرسی قرار دهند و یا در صورت لزوم دفاتر و اسناد و مدارک سنوات قبل را در قبال تحویل قبض به اداره امور مالیاتی ذیربط منتقل نمایند.

مدارک مورد نیاز برای دریافت پلمپ دفاتر شرکت (شخص حقیقی):

 • ارائه نمودن فرم تکمیل شده اظهارنامه پلمپ دفاتر شرکت و امضا اشخاص و مهر شرکت ( ارسال اینترنتی )
 • تحویل دادن کپی مدارک هویتی، کارت ملی شخص تقاضا کننده
 • ارائه کپی پروانه تاسیس شرکت و یا مجوز فعالیت آن
 • ارائه وکالتنامه درخواست کننده (در صورت وجود وکیل ) جهت طی کردن مراحل به منظور پلمپ دفاتر شرکت
 • مدارک مورد نیاز برا دریافت پلمپ دفاتر شرکت (شخص حقوقی) :
 • ارائه نمودن مدارک هویتی تقاضا کننده، شامل کپی شناسنامه و کپی کارت ملی (مدیر عامل شرکت)
 • ارائه فرم تکمیل شده ی اظهارنامه درخواست کننده (بصورت اینترنتی)
 • تحویل کپی روزنامه تاسیس شرکت متقاضی
 • ارائه نمودن کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی کشور(در هنگام تغییرات)

توجه کنید که نگهداری همه دفاتر تا ۱۰سال بعد از اتمام سال مالی الزامی می باشد.

پلمپ دفاتر بصورت اینترنتی

از مورخه ۹۴/۱۱/۱ گرفتن پلمپ دفاتر به صورت اینترنتی شده است.

در گام نخست می بایست اظهارنامه پلمپ دفاتر تجارت خود در پایگاه اینترنتی اداره ثبت صورت پذیرد. پس از ورود به سامانه اینترنتی اداره ثبت و در بخش اظهارنامه پلمپ دفاتر وارد شده و با وارد نمودن مشخصات مدیرعامل، مشخصات کامل شرکت ، ذکر شماره ثبت ، شماره ملی شرکت و نشانی شرکت (آدرس شرکت الزاما می بایست واقعی باشد، چراکه پلمپ دفاتر به نشانی شرکت ارسال می شود ) ثبت شود.

پس از آن قبض ثبت اظهار نامه ارائه می گردد که به همراه مهر شرکت، مدارک شرکت و مدارک شناسایی مدیرعامل به اداره پست ارسال می گردد. شخص مسئول وظیفه دارد توجه بسیاری در ثبت مشخصات اظهارنامه پلمپ دفاتر داشته باشد، چرا که هر خطایی در ثبت مشخصات این اظهار نامه امکان تصحیح وجود نخواهد داشت. بنابراین اگر مشکلی وجود داشته باشد در اداره دارایی مشمول جریمه خواهد شد.

پلمپ دفاتر شرکت تازه تاسیس:

شخصی که تقاضای پلمپ دفاتر شرکت تازه تاسیس را دارد میبایست به پایگاه اینترنتی ثبت شرکت ها مراجعه نماید. با وارد نمودن شماره پیگیری به تکمیل نمودن اظهارنامه پلمپ دفاتر اقدام می نماید. در پایان نیز با دیگر مدارک شرکت برای پلمپ( کپی مدارک شناسایی مدیرعامل و کپی آگهی تاسیس و کپی روزنامه رسمی شرکت به انضمام اظهارنامه مهر و امضا شده بوسیله صاحب حق امضا در شرکت) به اداره ثبت شرکت ها ارسال نموده و بعد از آن دفاتر به نشانی دفتر مرکزی شرکت فرستاده می شود.

پلمپ دفاتر شرکت های تجاری:

 1. حتی المقدور در شروع هرسال برای دفاتر قانونی سال مالی بعد اقدام نمایید .
 2. اثرات حقوقی تحریر دفاتر به تاریخ ما پس از اتمام عملیات پلمپ برمی گردد بنابراین امکان پلمپ به تاریخ های گذشته امکان پذیر نیست .
 3. مطالعه بخش نامه ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم درباره شیوه تحریر دفاتر و چگونگی نگهداری آن ها و تکلیف های مربوط به آن پیش بینی می گردد.
 4. هر شخصیت حقیقی و حقوقی امکان پلمب دفاتر به دفعات را در هر سال مالی با رعایت آئین نامه ماده ۹۵ ق .م .م دارد با این توضیح که تعداد جلد پلمب شده به سازمان امور مالیاتی اطلاع داده شده و مراتب آن روی برچسب الصاقی دفاتر منعکس میگردد و تاریخ تحریر تراکنش های مالی اشخاص می بایست با تاریخ پلمب دفاتر مذکور همخوانی داشته باشد.
 5. انجام امور پلمپ دفاتر بعد از ثبت تقاضای اینترنتی در پایگاه اینترنتی ثبت شرکت ها به نشانی irsherkat.ssaa.ir تنها از طریق مرکز استان واحد ثبتی شخصیت حقوقی یا حقیقی مربوطه با همکاری شرکت پست جمهوری اسلامی آن استان صورت می پذیرد .
 6. بعد از اتمام عملیات پلمپ، دفاتر پلمپ بوسیله شرکت پست به آخرین نشانی اقامتگاه قانونی شخصیت حقوقی ارسال می شود. بنابراین لازم است که نشانی مذکور بوسیله ارائه صورت جلسه متناسب، به روزرسانی شود.
 7. با توجه به مقررات مالیات های مستقیم، اطلاعات پلمپ دفاتر تمامی شخصیت های حقیقی و حقوقی از طریق ارتباط الکترونیکی به سازمان امور مالیاتی ارسال می شود .
 8. در مورد شرکت های جدیدالتاسیس درخواست کننده باید بلافاصله برای سال مالی جاری و سال مالی بعد خود تقاضای پلمپ دفاتر را بصورت الکترونیکی تکمیل کند. قابل ذکر است که هرگونه مسئولیت عدم پلمپ دفاتر بر اساس قانون بر عهده مدیران آن ها می باشد .

همانگونه که موسسه حقوقی کریم خان در تمامی مراحل ثبت شرکت همراه شما بوده است، در خصوص مواردی چون پلمپ دفاتر و تغییرات پس از ثبت نیز همراه شما خواهد بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *