موسسه ثبت حقوقی کریم خان در این مقاله در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون صحبت می کند.

هر اتاق تعاون ارکان زیر را دارد :

  • مجمع نمایندگان ؛
  • هیئت مدیره ؛
  • هیئت بازرسی .

هیئت مدیره اتاق های تعاون ، سه تا هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل دارد که مجمع نمایندگان آن ها را از بین اعضای تعاونی ها برای مدت سه سال انتخاب می نماید . اعضای هیئت مدیره، تا حدی که ممکن است از اعضای تعاونی های کشاورزی، روستایی ، عشایری ، صنعتی ، معدنی ، عمران شهری و روستایی، و توزیع انتخاب می گردند. هیئت مدیره از میان اعضای خود، یک نفر را بعنوان ریاست هیئت مدیره انتخاب می کنند.

اگر می خواهید در خصوص وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون اطلاعاتی را به دست آورید در ادامه این مقاله با ثبت کریم خان همراه باشد.

وظایف و اختیارات هیئت مدیره اتاق تعاون

هیئت مدیره اتاق تعاون وظایف و اختیاراتی به شرح ذیل دارد :

  • فعالیت های مورد نیاز برای تامین مقاصد اتاق تعاون براساس اساسنامه و آیین نامه های مرتبط ؛
  • اداره تمامی امور مرتبط با اتاق تعاون ، تمامی مکاتبات ، برقراری ارتباطات و عملیات مالی مورد نیاز اتاق، طبق آیین نامه های داخلی ؛
  • اجرای تصمیمات مجمع نمایندگان ؛
  • ارائه گزارش ها و پیشنهادهای لازم به مجمع نمایندگان

مضاف بر این هیئت مدیره میبایست ترازنامه و صورت حساب های مالی لازم را تهیه نموده و برای اظهارنظر به هیئت بازرسی ارائه دهد و سپس به منظور بررسی و تصویب به مجمع نمایندگان ارائه دهد.

هیئت مدیره اتاق تعاون هر استان، مکلف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های شهرستان های مربوط به خود می باشد و آن ها هم باید همکاری کنند.همچنین هیئت مدیره اتاق تعاون مرکزی مکلف به ایجاد ارتباط و هماهنگی و همکاری بین اتاق های استان است و اتاق های ذکر شده هم میبایست همکاری کنند.

جلسات هیئت مدیره اتاق و اکثریت لازم برای تصمیم گیری

جلسات هیئت مدیره به دعوت رئیس و در نبود او ، به دعوت نایب رئیس، حداقل هر ماه یک بار تشکیل می گردد. دبیر کل اتاق تعاون در این جلسات حضور بعمل می آورد. جلسات هیئت مدیره با حضور اکثریت اعضای آن رسمیت پیدا می کند. طرح ها و برنامه ها با رای اکثریت اعضای حاضر در جلسه رسمی به تصویب می رسد. نتیجه مذاکرات و تصمیمات گرفته شده در دفتر صورت جلسات هیئت مدیره به ثبت می رسد و افرادی که در جلسه حضور دارند آن را امضا می کنند.اجرای تصمیمات هیئت مدیره در خصوص اداره اتاق تعاون و ایفای دیگر وظایف بر عهده دبیر کل می باشد.خدمات اعضای هیئت مدیره، بلاعوض می باشد؛ اما حق حضور در جلسات و هزینه ماموریت هایی که بر عهده آن ها گذاشته می شود، به ترتیبی که مجمع نمایندگان تعیین می کند، از محل اعتبارات اتاق پرداخت می گردد.

دبیر کل اتاق تعاون

به منظور اداره امور اجرایی، اتاق تعاون مرکزی و اتاق های تعاون استان و شهرستان هر کدام یک دبیر کل دارند که هیئت مدیره هر اتاق او را انتخاب می کند. هیئت مدیره می تواند قسمتی از اختیارات خود را به دبیر کل بسپارد.دبیر کل را از میان اعضای هیئت مدیره یا خارج آن ها می توان انتخاب نمود. اجرای تصمیمات هیئت مدیره در خصوص اداره اتاق و انجام دیگر وظایف و همچنین اجرای مصوبات مجمع نمایندگان بر عهده دبیر کل می باشد.

تمامی ادارات و واحدهای اتاق و مراکز و موسسات زیر مجموعه و کارکنان آن تحت نظارت دبیرکل وظایف خود را انجام می دهند. تمامی مکاتبات اداری و اوراق عادی، با امضای دبیر کل – به نمایندگی از هیئت مدیره – و مهر اتاق، و اوراق و اسناد مالی و تعهد آور، با امضای او و امضای یکی از اعضای هیئت مدیره اعتبار می یابد. دبیر کل حقوق و مزایا دریافت می نماید که هیئت مدیره مقدار آن را تعیین می کند.

همکاران ما در ثبت کریم خان، با افتخار در خدمت شما خواهند بود.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *