وزارت تعاون

برای اعمال نظارت دولت در اجرای قوانین و مقررات مرتبط با بخش تعاونی ، حمایت و پشتیبانی از این قسمت ، وزارت تعاون تشکیل می شود.

این وزارتخانه که پیش از این با نام های دیگری وظیفه نظارتی خود را بر عهده داشته در حال حاضر با ترکیب و براساس توجیهات متعدد و تصمیمات دولت به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تبدیل وضعیت کرده است اما مانند قبل وظایف خود را انجام می دهند که به این ترتیب اول سازمان های تعاونی روستایی، مرکزی تعاون کشور، مرکزی تعاونی های معدنی، مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و دیگر دفاتر، سازمان ها و اداراتی که در رابطه با بخش تعاونی در وزارتخانه ها و سازمان های مختلف فعالیت می کنند به انحلال رسیده و تمام وظایف، اختیارات ، اموال ، دارایی ها ، اعتبارات ، بودجه ، پرسنل و دیگر امکاناتی که در اختیار دارند به وزارت تعاون انتقال می یابد و این وزارت با استفاده از بودجه و امکانات موجود آن ها تشکیل می شود.

این وزارتخانه دارای وظایفی دارد ثبت کریم خان در ادامه به آن ها می پردازد.

وظایف وزارت تعاون

 1. اجرای آن بخش از قانون و مقررات در رابطه با بخش تعاونی که مرتبط با دولت می گردد و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاونی
 2. تهیه لایحه های قانونی و آیین نامه های این قانون و اساسنامه ها و آیین نامه های تعاونی ها براساس این قانون
 3. جلب و هماهنگی حمایت ها و کمک ها و تسهیلات و امکانات دولتی و عمومی جهت بخش تعاونی با هنکاری دستگاه های اجرایی ذیربط
 4. تشویق و کمک و همکاری در تاسیس و گسترش تعاونی ها با جلب همکاری و مشارکت عمومی مردم و شوراهای اسلامی کشوری
 5. ایجاد زمینه های همکاری و هماهنگی و تعاون بین تعاونی ها و بین اتحادیه های تعاونی یا بین بخش تعاونی و دیگر قسمت های اقتصادی
 6. کمک به فعالیت های تبلیغاتی ، آموزشی ، فرهنگی ، فنی ، علمی ، تحقیقاتی و صنعتی لازم برای بخش تعاون با هنکاری اتحادیه های تعاونی
 7. کمک به شرکت ها و اتحادیه های تعاونی در ارائه خدمات حقوقی ، مالی ، حسابداری و حسابرسی و دیگر خدمات لازم
 8. شرکت در مجامع بین المللی تعاون تحت عنوان نماینده دولت جمهوری اسلامی ایران
 9. انجام معاملات لازم و ارائه خدمات مورد نیاز بخش تعاونی
 10. اجرای برنامه های ترویج و آموزش تعاون برای تفهیم و تعمیم روش ها و برنامه های مختلف تعاونی و انتشار کتب و نشریات مورد نیاز تعاونی
 11. راهنمایی مسئولان تعاونی ها در امور حقوقی، مالی ، اداری و هدایت آن ها برای استفاده از روش ها و سیستم های بهتر
 12. انجام تحقیقات آماری و اطلاعاتی و مطالعه در مورد فعالیت تعاونی ها در زمینه شناخت نارسایی ها و نیازهای آن ها و همچنین توانایی ها و امکانات آن ها به منظور استفاده در برنامه ریزی های مربوط
 13. ایجاد هماهنگی در اعمال کمک های فنی و اداری و مالی و … بوسیله دستگاه های مربوطه در موارد لازم برای اداره صحیح تعاونی ها
 14. ایجاد تسهیلات مورد نیاز برای توسعه فعالیت تعاونی ها در کارهای تولیدی
 15. فراهم نمودن موجبات صدور تولیدات تعاونی ها
 16. تهیه و تنظیم طرح های اساسی برای فراهم نمودن موجبات تحقق اهداف نوشته شده در اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 17. وزارت تعاون می تواند در صورت احراز تخلف در اداره امور شرکت ها یا اتحادیه های تعاونی مراتب را به دادگاه صالح اعلام و دادگاه میبایست خارج از نوبت در رسیدگی مقدماتی در صورت احراز تخلف حکم تعلیق مدیران شرکت ها و اتحادیه های تعاونی مذکور را صادر کند. در این صورت وزارت تعاون میبایست به شکل موقت افرادی را برای تشکیل مجمع عمومی و انتخاب هیئت مدیره جدید مشخص کند.
 18. جلوگیری از فعالیت اشخاص حقیقی یا حقوقی که به هر گونه از نام یا عنوان تعاونی مورد سوء استفاده قرار می دهند.
 19. فراهم نمودن تسهیلات مورد نیاز برای دستیابی تعاونی ها به مواد اولیه و وسایل و کالاهای لازم
 20. سیاستگذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی در حدود مقررات و اختیارات برای توسعه و رشد بخش تعاون
 21. فراهم نمودن تسهیلات مورد نیاز برای تهیه طرح ، ایجاد ، توسعه ، بازسازی ، نوسازی واحدهای تعاونی و نظارت بر امور آن ها
 22. تامین شرایط و فراهم نمودن امکانات برای سرمایه گذاری بخش تعاونی برای ایجاد تعاونی ها با اولویت تعاونی های تولید
 23. تنظیم برنامه و تعیین نحوه کمک های اعتباری در حدود مقررات و اختیارات بواسطه بانک ها و موسسات اعتباری و کمک های دولتی به تعاونی ها
 24. مشارکت ، ایجاد ، توسعه و بهره برداری و سرمایه گذاری در تعاونی ها و همچنین انتقال یا واگذاری و فروش سهام دولت در واحدهای تولیدی و توزیعی به قسمت تعاونی علاوه بر رعایت مفاد تبصره ماده ۱۷ این قانون
 25. عضویت در شورای اقتصاد، شورای عالی صنایع ، شورای پول و اعتبار ، مجمع عمومی بانک ها ، شورای عالی معادن و کمیسیون های مربوط به صادرات و واردات کشور و سایر مجامع با نظر هیئت دولت
 26. مشارکت در تهیه و تدوین مقررات صادرات و واردات کشور
 27. همکاری با موسسات علمی، فنی و اقتصادی بین المللی و قبول عضویت و شرکت در سازمان ها ، شوراها و مجامع بین المللی مربوط به امور تعاونی ها
 28. صدور مجوز موضوع بند ۴ ماده ۵۱
 29. سلب مزایا از تعاونی هایی که برخلاف قانون و مقررات بخش تعاونی عمل کرده و یا برخلاف اساسنامه مصوب اقداماتی کرده باشند.
 30. تشکیل تعاونی در بخش کشاورزی
 • نکته : برای نظارت بر انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون انجمنی تشکیل شده از نمایندگان وزارتخانه های تعاون و کشور و قوه قضاییه و دو نفر از اتاق تعاون ( در صورت موجود بودن اتاق ) به ریاست نماینده وزارت تعاون تشکیل می شود.
 • نکته : تمامی شرکت ها و اتحادیه های تعاونی میبایست اساسنامه خود را با این قانون مطابقت دهند و پس از تایید وزارت تعاون تغییرات اساسنامه خود را تحت عنوان تعاونی ثبت کنند در غیر این صورت از مزایای مربوط به بخش تعاونی و این قانون بهره مند نمی باشند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *