تعریف سهام در شرکت سهامی

سهام جمع سهم می باشد. در شرکت های سهامی سرمایه شرکت به قطعات مساوی تقسیم می شود که به این قطعات مساوی سهم اطلاق می گردد.سهم بخشی از سرمایه شرکت سهامی میباشد که تعیین کننده اندازه مشارکت و تعهدات و منافع صاحبان آن در شرکت سهامی است. واژه سهام متعلق به شرکت های سهامی میباشد و در دیگر شرکت ها از عبارت ” سهم الشرکه ” مورد استفاده قرار می گیرد. از همین رو به شرکاء در شرکت های سهامی، ” سهامدار ” نیز اطلاق می شود. ( ماده ۲۴، ۳۲ ل. ا. ق. ت )

میزان حقوق و تعهدات هر سهام دار

حقوق و تعهدات هر سهامدار به نسبت میزان سهام خود او است. ( ماده ۲۴ ل. ا. ق. ت )

 1. حقوقی از جمله حق گرفتن سود، حق تقدم در خرید سهام جدید، حق رای در جلسات مجامع عمومی شرکت، حق دریافت مبالغ پس از تصفیه شرکت به میزان سهام خود سهامدار می باشد.
 2. تعهداتی مانند تعهد به تادیه مبلغ اسمی سهام به میزان سهام خود سهامدار است.

اقسام سهم

 1. سهم بانام : سهامی که مالک آن مشخص است و ملک شخصی شناخته می شود که سهام به نام او در دفتر ثبت سهام شرکت ثبت شده است. ( ماده ۴۰ ل. ا. ق. ت )
 2. سهم بی نام : سهامی که مالک آن مشخص نیست و به شکل سند در وجه حامل تنظیم و ملک دارنده آن شناخته می شود، مگر آنکه خلاف آن ثابت گردد. ( ماده ۳۹ ل. ا. ق. ت )
 3. دفتر ثبت سهام شرکت، به دفتری می گویند که در شرکت نگهداری می شود و نام سهامداران و میزان سهام هر یک از ایشان در آن نوشته شده است.

سهام ممتاز

سهام ممتاز، به سهامی گفته می شود که برای آن امتیازاتی بیش از دیگر سهام مذبور شده است، مانند آنکه به سهام شخصی سود بیشتری تعلق گیرد یا برای آن سهام حق رای بیشتری قائل شوند. سهام ممتاز ممکن است براساس اساسنامه یا طبق تصویب مجمع عمومی فوق العاده در نظر گرفته می شود. ( تبصره ۲ ماده ۲۴، ۴۲ ل. ا. ق. ت )

ثبت کریم خان در ادامه این مقاله در خصوص تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز سخن می گوید.

تغییر در امتیازات وابسته به سهام ممتاز

این تغییرات میبایست : ( ماده ۴۲ ل. ا. ق. ت )

 1. توسط مجمع عمومی فوق العاده شرکت تصویب گردد
 2. با جلب موافقت دارندگان نصف به علاوه یک این گونه سهام انجام شود.

میزان مبلغ هر سهم

شرکت سهامی خاص فاقد هر گونه محدودیت می باشد ، و می توان هر مبلغی را برای هر سهم در نظر گرفت، اما در شرکت های سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نمی تواند از ده هزار ریال بیشتر باشد. ( ماده ۲۹ ل. ا. ق. ت )

سهام مدیریتی

اندازه ای از سهام یک شرکت که دارنده آن براساس اساسنامه اختیار تعیین حداقل یک عضو را در هیات مدیره شرکت دارد. ( بند ۶ ماده ۱ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق. ا )

سهام کنترلی

حداقل اندازه سهام لازم برای آن که دارنده آن بتواند اکثریت اعضا هیات مدیره شرکت را تعیین نماید و بدین وسیله بتواند کنترل شرکت را به دست اشخاصی که خود می خواهد بسپارد . ( بند ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ ق. ا )

اگر می خواهید در خصوص محتویات اوراق سهام و انواع گواهینامه موقت سهم اطلاعاتی داشته باشید در ادامه مقاله با ثبت کریم خان همراه باشید.

محتویات اوراق سهام

این اوراق حاوی مفاد ذیل است : ( ماده ۲۶ ل. ا. ق. ت )

 1. نام شرکت و شماره ثبت آن
 2. مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار تادیه شده آن
 3. تعیین نوع سهم ( بانام یا بی نام )
 4. مبلغ اسمی سهم و مقدار تادیه شده آن به حروف و عدد
 5. تعداد سهامی که هر ورقه نماینده آن است.

اقسام گواهینامه موقت سهم

گواهی نامه موقت سهم نیز بر دو قسم است : ( ماده ۳۹ ل. ا. ق. ت )

 1. گواهی نامه موقت بی نام : در حکم سهام بی نام است.
 2. گواهی نامه موقت بانام : در حکم سهام بانام است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *