ثبت کریم خان در این مطلب در خصوص نحوه ثبت شرکت های تعاونی کارگری نکاتی را در اختیار شما قرار می دهد.با وجود اهمیت شرکتهای تعاونی کارگری، شرکت های تعاونی کارگری، نه در قانون بخش تعاونی و نه در قانون شرکت های تعاونی، دارای تعریف مشخص و معینی نمی باشد و تنها تبصره ۱۰ ماده ۱۸ قانون شرکت های تعاونی اذعان می دارد :

هر کدام از شرکت های تعاونی در رشته های مصرف ، کار و پیشه که با عضویت کارگران و دیگر کارکنان صنایع و خدمات و حُرف تشکیل می گردد و حداقل سه چهارم اعضای شرکت نزد سازمان بیمه های اجتماعی بیمه باشند شرکت تعاونی به شمار می رود.

* بنابراین، فرق بین شرکت های تعاونی کارگری و شرکت های غیر کارگری در عضویت سه چهارم افرادی می باشد که در اصطلاح کارگر نامیده می شود.

نحوه ثبت شرکت های تعاونی کارگری

 

 

 

 

 

کارگر کیست؟

برابر ماده ۲ قانون کار تصویب شده سال ۱۳۶۸، کارگر شخصی می باشد که تحت هر عنوان در برابر اخذ حق السعی_اعم از مزد، حقوق، سهم سود، و سایر مزایا_ به درخواست کارفرما کار می کند. برداشت عرفی جامعه نیز از مفهوم کارگر تقریباً همین است که در ماده ۲ قانون ذکر شده تعریف شده است؛ یعنی افرادی که به هر عنوان به دستور کارفرما در برابر حقوق یا مزد کار می کنند و نیروی کار یا فکر و یا خلاقیت را دراختیار کارفرما قرار می دهند.کارگرانی که بدین ترتیب فعالیت دارند و نیروی کار خود را در برابر دریافت مزد و حقوق در اختیار کارفرمایان قرار می دهند، بنا بر بند الف ماده ۲ قانون تأمین اجتماعی، مشمول قانون تأمین اجتماعی می گردند و کارفرمایان میبایست این کارگران را بیمه نمایند و حق بیمه تأمین اجتماعی آن ها را برابر مقررات بپردازند.

انواع شرکت های تعاونی کارگری

شرکت های تعاونی کارگری، طبق وضعیت فوق، می توانند انواع شرکت های تولیدی و توزیعی و خدماتی را داشته باشد :

 1. شرکت تعاونی مصرف کارگران
 2. شرکت تعاونی مسکن کارگران
 3. شرکت تعاونی اعتبار کارگران
 4. شرکت تعاونی آموزشگاه های کارگران
 5. شرکت تعاونی صنایع کوچک کارگران
 6. شرکت تعاونی حرفه و صنایع دستی کارگران
 7. شرکت تعاونی تهیه و توزیع کارگران
 8. شرکت تعاونی مشاغل آزاد کارگران
 9. شرکت تعاونی صیادان کارگران.

در شرکت تعاونی مصرف و مسکن و اعتبار، مسئله و مشکل خاصی برای تشکیل و تأسیس شرکت های تعاونی کارگری نمی توان در نظر داشت. کارگرانی که از راه فوق در یک مجتمع کارگری یا یک کارخانه یا برای یک شرکت اعم از دولتی و غیر دولتی یا وزارتخانه و اداره دولتی کار می کنند، جهت کاهش هزینه های زندگی، دریافت وام و تلاش برای داشتن یک مسکن جداگانه می توانند شرکت تعاونی کارگری تشکیل دهند و دولت هم برای تأسیس این شرکت ها بالاترین تسهیلات را فراهم نماید و حداکثر امکانات را به آن ها ارائه دهد. اما، از طرفی، تشکیل شرکت هایی مانند شرکت های کار، حرفه و صنایع دستی، صنایع کوچک و تهیه و توزیع و مشاغل آزاد و صیادان، که واقف به تهیه جواز و وسایل کار و تأمین سرمایه و استخدام متخصص و … می باشد کار آسانی به نظر نمی رسد.

به منظور رفع این معضل، مقنن تشکیل شرکت های تعاونی کارگری را با تجمع حداقل سه چهارم کارگر و یک چهارم غیر کارگر به رسمیت شناخته است. لذا در شرکت های تعاونی کارگری، کارگران در صورت اقتضاء و در جهت اهداف خود و در مقابله با مشکلات فوق می توانند از وجود افراد متخصص و سرمایه گذار و دارای مجوزهای قانونی در صنعت و تجارت و خدمات و معدن استفاده نمایند و مشمول مزایای شرکت های تعاونی گردند.

در ادامه ثبت کریم خان قصد دارد مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی را به شما ارائه دهد.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تعاونی

 1. مجوزاداره تعاون جهت ثبت شرکت تعاونی
 2. درخواست کتبی ثبت شرکت تعاونی
 3. موافقت نامه تشکیل شرکت
 4. اساسنامه تصویب شده توسط مجمع عمومی
 5. مدارک دعوت تشکیل اولین جلسه مجمع عمومی عادی
 6. رسید پرداخت مقدار لازم التأدیه ی سرمایه
 7. صورتجلسه تشکیل مجمع مؤسس و اولین مجمع عمومی عادی و اسامی اعضاء و هیأت مدیره منتخب و بازرسان و مدیر عامل شرکت

شرایط عضویت در شرکت های تعاونی کارگری

 1. پرداخت جنسی و یا نقدی حداقل بهای اسمی یک سهم
 2. حداقل سه چهارم از اعضای شرکت های تعاونی میبایست کارگر باشند و از نظر مقنن زمانی عضو شرکت های تعاونی به شمار می رود که براساس مقررات، نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه شده باشد ( بدین معنا که از جانبکارفرمایان نسبت به پرداخت حق بیمه او اقدام شده باشد یا شخصاً خود را نزد آن سازمان بیمه کرده باشد)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *