نکاتی در باب نحوه امضاء دفاتر اختصاصی ثبت شرکت ها

ثبت کریم خان در این مطلب قصد دارد در خصوص دفاتر اختصاصی اطلاعاتی را در اختیارات شما قرار دهد.یکی از موضوعات مهم در فرآیند و مراحل شکلی ثبت شرکت ها، ثبت انواع شرکت های تجارتی در دفاتر مخصوص به خود است که آثار متفاوتی در اعتبار محتویات و نوشته ها و محتویات ثبت شرکت ها را به دنبال دارد. هرچند که به نظر می رسد لزوم دفاتر ثبت شرکت ها با توجه به ابزارهای الکترونیکی کم رنگ تر شده است و می توان به جای ثبت در دفاتر الکترونیکی مراتب اسناد در بانک جامع اطلاعات هر شرکت اثبات شود، اما به سبب عدم تبیین کامل روش های جدید ثبتی، لزوم ثبت در دفاتر ثبت شرکت ها همچنان در فرایند ثبتی پیش بینی شده است.

ثبت کریم خان در این مقاله چگونگی امضاء دفاتر اختصاصی ثبت شرکت ها را بررسی خواهد کرد.

چگونگی امضاء دفاتر ثبت شرکت ها

درباره چگونگی امضاء دفاتر ثبت شرکت ها اختلاف روش، میان بعضی از مراجع موجود است به گونه ای که طبق بررسی های موجود توسط اداره نظارت بر ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری استان ها، بعضی از مراجع ثبتی شهرستان ها کلیه سهامداران را اجبار می کردند تا به ثبت مراجع و دفاتر را امضاء نمایند که به طور مثال اگر شرکتی دارای ۱۰۰ یا بیشتر شریک یا سهامدار داشته، می بایستی تمامی آن ها به مراجع ثبتی مراجعه و نسبت به امضاء دفاتر اقدام می نمودند که این اقدام برخی از مراجع ثبتی جای تأمل داشته است.

بجز موارد یاد شده در قوانین تجاری نوعی جانشینی تنظیم و امضاء در شرکت های تجارتی پیش بینی گشته است که تبیین آن به یک رویه یکسان نیاز دارد. ( ماده ۱۲۵ لایحه اصلاحی قانون تجارت. مدیر عامل شرکت در حدود اختیاراتی که بوسیله هیأت مدیره به او سپرده شده است نماینده شرکت به شمار آمده و از جانب شرکت دارای حق امضاء است.) و به نظر می رسد لزومی نداشته برای تنظیم اسناد و امضاء آن کلیه سهامداران شرکت به ثبت مراجعه کنند، به این دلیل که هیأت مدیره و یا مدیر عامل براساس اساسنامه نماینده شخصیت حقوقی شرکت به شمار می رود و جهت تنظیم اسناد حضور این نمایندگان ذکر شده کافی است.

از طرفی بعضی دیگر از مراجع ثبتی نیز به تأسی از چگونگی ثبت املاک در دفاتر املاک، امضاء رئیس و یا مسئول واحد ثبتی را ذیل ثبت شرکت ها اجباری می دانستند و بعضی دیگر از شرکت های ثبتی هم با توجه به این که مراجع ثبت شرکت ها را به نوعی جانشین دفاتر اسناد رسمی به حساب می آورند بنابراین امضاء و تنظیم دفاتر ثبت شرکت ها را مانند دفاتر اسناد رسمی به شمار آمده و تشریفات تنظیم سند در دفاتر اسناد رسمی را برای تنظیم سند شرکت ها اجباری می دانند.از دیگر موارد اختلافی مراجع ثبت شرکت ها، امضاء دفاتر از سوی نمایندگان و وکلاء شرکت است که بعضی از مراجع ثبتی این نوع نمایندگی را قبول و برخی دیگر امضاء نمایندگان شرکت، هیات مدیره و یا مدیر عامل را با ابهام مورد عنایت قرار می دهند.

در هر صورت و در شرایطی که وجود دارد، به نظر می رسد نظر به دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شماره نامه ۱۳۸۷۴۶/۹۳ مورخ ۲/۹/۱۳۹۳ ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک، مراتب چگونگی اقدام در خصوص مراجعه سمت دار و احراز نماینده یا وکیل برای امضاء دفاتر الکترونیکی و تأیید ثبت تأسیس و تغییرات انواع شرکت ها و موسسات غیر تجاری بدین شرح امکان پذیر باشد.برای مراجعه و امضاء آگهی های ثبتی اشخاص حقوقی ( موضوع ماده ۸ و ۱۱ دستورالعمل یادشده) مدیران و یا دارندگان حق امضاء و یا نماینده و وکلاء آن ها ( اعم از وکلاء دادگستری و یا وکلای رسمی) و یا اشخاص مجاز از جانب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی که در سامانه معرفی شده اند می توانند به عنوان فردی که دارای سمت است دفاتر الکترونیکی ثبت شرکت ها را امضاء کنند

در این باره معاونت امور اسناد اذعان داشته : (وکالتنامه ای رسمی را مراجع قضایی هم بدون هیچ تردیدی پذیرفته و در دیگر ادارات و سازمان ها نیز همین گونه است درباره دیگر وکالتنامه های عادی دیگر رو به سمت قبولی است).

برابر نظریه شماره ۱۳۷۰۶/۹۳مورخ ۲۸/۰۸/۱۳۹۳ دفتر حقوقی سازمان ثبت اسناد و املاک : (باتوجه به جایگاه هیأت مدیره در شرکت و نیز اعتبار تصمیمات مجامع عمومی شرکت، اشخاص اجازه داده شده از جانب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی می تواند نسبت به کلیه صورتجلسات را ثبت نموده و دفاتر ثبت شرکت ها را امضا کنند).همچنین طی نامه شماره ۱۳۳۷۴۳/۹۰ مورخ ۲۰/۰۷/۱۳۹۰ دفتر حقوقی سازمان متبوع انجام اموراداری براساس وکالتنامه رسمی که مثبت سمت متقاضی است امکان پذیر می باشد.

موادی در باب وکالت مبنی بر اعطای حق قانونی به اشخاص برای اخذ وکیل

بر اساس مواد ۶۵۶ و ۶۶۲ قانون مدنی در باب وکالت مبنی بر اعطای حق قانونی به اشخاص برای وکیل گرفتن ، مراجعه اشخاص حقیقی ( اعم از وکیل رسمی یا غیرآن با ارائه وکالتنامه رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی) برای ثبت اشخاص حقوقی مشکل قانونی ندارد.

  • ماده ۶۵۶ قانون مدنی : وکالت عقدی است که براساس آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می کند.
  • ماده ۶۶۲ قانون مدنی : وکالت میبایست در امری اعطا گردد که خود موکل بتواند آن را به جا آورد. وکیل نیز میبایست شخصی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد.

با بیان مطالب فوق در شرایط کنونی تنظیم و امضاء دفاتر ثبت شرکت ها براساس دستورالعمل سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد و به نظر می رسد برای امضاء دفاتر ثبت شرکت ها،مدیران و یا دارندگان حق امضاء و یا نماینده و وکلاء آن ها ( اعم از وکلاء دادگستری و یا وکلای رسمی) و یا اشخاص جایز از جانب هیأت مدیره و یا مجمع عمومی می توانند دفاتر ثبت شرکت ها را امضاء کنند.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *