در این مقاله قصد داریم در خصوص مقررات راجع به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نکاتی را در اختیار شما قرار دهیم.

انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون

مقررات در خصوص انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق های تعاون بوسیله دستورالعمل مربوط به اختصار به شرح ذیل می باشد :

۱- نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا سمت بازرسی یا مدیریت عامل در شرکت های تعاونی و اتحادیه های تعاونی و هم نامزدهای عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسی در اتاق های تعاون ، باید شرایط مشخصی در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی و شرایط ذکر شده در اساسنامه مورد عمل را داشته باشند.

۲- مرجع بررسی صلاحیت نامزدهای اتاق های تعاون، اتحادیه های تعاونی و از آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می دارد – از نظر واجد شرایط بودن – کمیسیون هایی هستند که تشکیل آن ها در دستورالعمل مذکور پیش بینی گشته است. ( توضیح اینکه لازم نیست صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی همه شرکت های تعاونی، در کمیسیون های فوق مورد تایید و بررسی قرار گیرد. وزارت تعاون بر اساس شرایط اقتصادی، اجتماعی ، مقتضیات محلی و غیره ، اسامی شرکت های تعاونی را که الزامی است صلاحیت نامزدهای سمت های ذکر شده در آن ها، در کمیسیون های مربوط، بررسی و تایید گردد تعیین و اعلام می نماید . )

۳- هیئت مدیره اتاق های تعاون و تعاونی های فوق میبایست حداکثر طی پنج روز پس از پایان مهلت ثبت نام داوطلبان نامزدی، نسخه ای از درخواست ثبت نام و مدارک هر یک از آن ها را به همراه اعلام نظر خود، برای طرح در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال نمایند. در اتاق های تعاون و تعاونی های در حال تاسیس، ” هیئت موسس ” عهده دار امور ذکر شده می باشد.

۴- داوطلبان نامزدی میبایست حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ انتشار آگهی دعوت مجمع عمومی عادی تعاونی ها و مجمع نمایندگان اتاق های تعاون، درخواست کتبی خود را برابر فرم مربوط به تعاونی یا اتاق تعاون ارائه و رسید .اخذ نمایند. هر کدام از داوطلبان نامزدی عضویت در هیئت مدیره یا هیئت بازرسی اتحادیه های تعاونی، میبایست با درخواست خود حداقل از یکی از تعاونی های عضو اتحادیه، نامه ای رسمی مبنی بر پیشنهاد نامزدی خود ارائه دهد.

۵- دبیر کمیسیون میبایست طی سه روز بعد از وصول درخواست ها و مدارک داوطلبان نامزدی یا شکایات ( رسیدگی به شکایات مربوط به انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون نیز بر عهده این کمیسیون هاست) ، به صورت کتبی از اعضای کمیسیون را برای تشکیل جلسه دعوت کند. جلسات کمیسیون باید طی یک هفته بعد از آن تشکیل شود.

۶- تایید یا رد صلاحیت داوطلبان نامزدی، با رای موافق اکثریت اعضای کمیسیون صورت می پذیرد. تصمیم کمیسیون قطعی و لازم الاجرا می باشد و باید بلافاصله توسط دبیر کمیسیون به وزارت تعاون ابلاغ گردد.

۷- وزارت تعاون فهرست اسامی نامزدهایی که توسط کمیسیون ها تایید شده است را حداکثر تا یک هفته پیش از برگزاری مجمع عمومی تعاونی ها یا مجمع نمایندگان اتاق های تعاون به تعاونی یا اتاق تعاون مربوطه، ابلاغ می نماید تا مجامع آن ها از بین اسامی ابلاغ شده، اعضای هیئت مدیره و بازرسان و اعضای هیئت بازرسی را انتخاب کنند. هر گاه ظرف این مدت فهرست اسامی نامزدهای تایید شده به تعاونی یا اتاق تعاون ذی ربط ابلاغ نشود، آن ها می توانند اسامی تمامی داوطلبان را به عنوان نامزد اعلام نمایند.

۸- شکایت از انتخابات میبایست به شکل کتبی حداکثر طی پنج روز پس از برگزاری مجمع عمومی عادی در تعاونی ها و مجمع نمایندگان در اتاق های تعاون، به وزارت تعاون ارائه گردد. وزارت تعاون شکایات واصله در خصوص کلیه مراحل انتخابات را برای رسیدگی به دبیرخانه کمیسیون ارجاع می دهد. تصمیمات کمیسیون درباره شکایات باید طی ده روز ابلاغ شود ؛ در غیر این صورت صدور مجوز ۴ثبت نتیجه انتخابات، در اداره ثبت بلامانع می باشد.

۹- صلاحیت مدیر عامل اتحادیه های تعاونی و آن دسته از شرکت های تعاونی که وزارت تعاون تعیین و اعلام می گردد و نیز صلاحیت دبیرکل اتاق تعاون مرکزی و دبیر اتاق تعاون استان و شهرستان، از نظر داشتن شرایط مشخص در ماده ۳۸ قانون بخش تعاونی، میبایست در کمیسیون های ذکر شده مورد تایید قرار بگیرد. انتخاب مدیران عامل و دبیران اتاق های تعاون بر عهده هیئت مدیره تعاونی یا هیئت مدیره اتاق تعاون می باشد. هیئت مدیره میبایست مشخصات فرد انتخاب شده را برای طرح و بررسی در کمیسیون مربوط به وزارت تعاون ارسال نماید. نظر کمیسیون حداکثر طی یک هفته ابلاغ خواهد شد؛ در غیر این صورت صلاحیت مدیر عامل منتخب، تایید شده به حساب می آید.

برای انجام کارهای ثبتی و حقوقی می توانید از موسسه ثبتی و حقوقی ثبت کریم خان کمک بگیرید.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *