ثبت کریم خان قصد دارد در این مقاله در خصوص طرح های صنعتی قابل ثبت صحبت کند.با ما همراه باشید.

ثبت طرح های صنعتی

به منظور ثبت طرح ها در قوانین و مقررات کشورها، شرایطی معین شده است که نظر به نظام هایی که کشورها جهت ثبت طرح های صنعتی انتخاب نموده اند ، این شرایط می تواند متفاوت باشد. بعضی از این شرایط، ماهوی می باشند و نبود آن ها، شناسایی حق طراح و حمایت از آن را دچار مشکل می کند.دسته ای دیگر از شرایط، شرایط شکلی می باشند که به طور کلی به چگونگی تهیه و تنظیم اظهارنامه و ضمائم آن بستگی دارد و نبود آن ها تحت شرایطی می تواند باعث عدم ثبت طرح صنعتی گردد. البته اهمیت این شرایط به اندازه شرایط ماهوی نمی باشد.

برخی از شرایط در رابطه با ثبت طرح صنعتی، با توجه به شرایط اساسی ثبت می باشد که این شرایط عبارتست از :

  1. جدید بودن
  2. اصالت داشتن
  3. داشتن گام ابتکاری
  4. کاربرد صنعتی

و بعضی دیگر از شرایط ناظر به چگونگی تنظیم اظهارنامه و مدارک و مستندات ضمیمه آن می باشد که می توان از آن ها تحت عنوان شرایط شکلی ثبت طرح صنعتی یاد کرد.

در ادامه ثبت کریم خان به اساسی ترین شرایط ثبت طرح صنعتی می پردازد.

جدید بودن

یکی از شرایط مهم جهت ثبت طرح های صنعتی این است که طرح درخواست شده ثبت جدید یا واجد تازگی باشد و در کل طرحی جدید به شمار می رود که پیش از تاریخ ارائه اظهارنامه یا پیش از حق تقدم اظهارنامه برای ثبت، برای عموم افشاء نشده باشد.

اصالت داشتن

براساس بخش اخیر ماده ۸۴ قانون تصویب شده در سال ۱۳۸۶، طرح صنعتی در صورتی اصیل به شمار می رود که مستقلاً بوسیله طراح بوجود آمده و کپی طرح های موجود نباشد، به گونه ای که از دیدگته یک کاربر آگاه، متفاوت از طرح هایی باشد که پیش از این در اختیار عموم قرار گرفته است.

ابتکاری بودن طرح

مقصود از ابتکاری بودن طرح این است که طرح نسبت به سطح دانش موجود دارای گام یا گام های فراتر باشد.

کاربرد صنعتی

طرح حمایت شده نباید دارای جنبه هنری محض باشد و میبایست دارای این قابلیت باشد که روی یک کالا تبلور یابد و باعث تغییر آن شود به گونه ای که این تغییرات سبب جلب نظر مشتریان گردد.شایان ذکر است، بعضی از اسناد بین المللی مانند موافقت نامه تریپس به شرایط ماهوی ثبت طرح های صنعتی پرداخته است. براساس بند ( ۱ ) ماده ۲۵ موافقتنامه ، اعضاء به منظور حمایت از آن دسته از طرح های صنعتی که به صورت مستقل تهیه شده و جنبه تازه یا اصیل دارند، ترتیباتی مقرر خواهند داشت.

اعضاء می توانند مقرر دارند که در صورتی که طرح هایی با طرح های شناخته شده یا مجموعه ای از ویژگی های طراحی شناخته شده تفاوت زیادی نداشته باشند، تحت عنوان طرح های اصیل یا تازه به شمار نروند.اعضاء می توانند مقرر دارند که این حمایت شامل طرح هایی نگردد که اساساَ تحت تاثیر ملاحظات فنی یا کارکردی قرار دارند.

نظر به مراتب مذکور نکات ذیل الزامی به نظر می رسد :

  1. در موافقتنامه تریپس طرح میبایست به شکل مستقل تهیه شده و یا اصیل باشد. موافقتنامه هیچ تعریفی از جدید یا اصیل ارائه نداده است.
  2. در صورتی که طرح مطالبه شده ثبت با طرح های قبلی تفاوت زیادی داشته باشد می تواند در قالب طرح صنعتی حمایت شود. به عبارت دیگر در صورتی که طرح مورد درخواست ثبت با طرح های قبلی تفاوت زیادینداشته باشد اصیل یا جدید نبوده و قابلیت ثبت به عنوان طرح صنعتی را ندارد، در واقع موافقتنامه درصدد ارائه ملاک یا ملاک هایی برای احراز جدید بودن یا اصالت طرح است و مقرر داشته است که طرح هایی که با طرح های قبلی تفاوت چشمگیر نداشته باشد جدید یا اصیل به شمار نمی رود.
  3. موافقنامه همچنین این اختیار را برای کشورهای عضو قائل شده است که از طرح هایی که دارای جنبه کارکردی یا فنی هستند، در قالب طرح صنعتی مورد حمایت قرار ندهند. لذا در صورتی که طرح صنعتی مضاف بر ملاحظات فنی و کارکردی جنبه های زیبایی شناختی داشته باشد. این جنبه از طرح می تواند در قالب طرح صنعتی حمایت شود.

در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به ضرورت حمایت از طرح صنعتی اعضاء اشاره شده است اما در اینکه طرح برای حمایت باید واجد چه شرایطی باشد مقرره ای در کنوانسیون مذکور نیامده است.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *