سهام هر شرکت سهامی به قطعاتی تقسیم می گردد که هر کدام از آن ها را سهم می نامند ، لذا سهم عبارت از قطعاتی می باشد که مجموع آن ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. در ماده ۲۴ اصلاحی قانون تجارت ، سهم این گونه تعریف شده است :

سهم بخشی از سرمایه شرکت سهامی می باشد که تعیین کننده میزان مشارکت تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت است.

در شرکت های سهامی ، سهام به سه شکل ذیل موجود است :

 1. سهام با نام
 2. سهام بی نام
 3. سهام ممتاز

حقوق سهامداران شرکت سهامی

 1. حق حضور و حق رای در مجامع عمومی
 2. حق استفاده از ترتیب خاص انتخاب هیات مدیره
 3. حق داوطلب شدن برای عضویت در هیات مدیره و سمت بازرسی
 4. حق مراجعه به صورت حساب ها و اطلاع از عملیات
 5. حق مراجعه به گزارش بازرسان
 6. حق درخواست تشکیل مجمع عمومی و حق دعوت مستقیم آن ( توسط سهام دارانی که اقلاَ یک پنجم سهام شرکت را مالک باشند ) .
 7. حق فروش و انتخاب سهام
 8. حق دریافت سود سالانه
 9. حق استعمال از مزایای سهم ممتاز
 10. حق دریافت اندوخته قابل تقسیم
 11. بهره مندی از عواید حاصل اضافه ارزش سهام
 12. بهره مندی از سهام جدید
 13. حق تقدم در خرید سهام جدید و حق انتفاع آن
 14. حق وتوی افزایش سرمایه
 15. حق دریافت مبلغ کاهش یافته هر سهم
 16. حق اقامه دعوی علیه مدیران شرکت
 17. حق دریافت مبلغ اسمی سهام و مازاد، پس از ختم تسویه

حقوق ذی نفع ها

ذی نفع های شرکت سهامی یعنی افرادی که می توانند نسبت به آن ، به نوعی دارای نفع و صاحب حق باشند از جمله عبارتند از :
سهامداران ، رییس و اعضای هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان ، نمایندگان اشخاص حقوقی ، سهامدار شرکت به لحاظ سمت خود ، قائم مقام قانونی صاحبان سهام ، اشخاصی که از طرف سهامداران وکالت یا نمایندگی دارند در حدود وکالت یا نمایندگی خود ، طلب کاران شرکت ، اشخاصی که طرف قرارداد یا معامله با شرکت می باشند ، اشخاصی که به عنوان ضامن تعهدات شرکت را ضمانت نموده اند، بانک ها و موسسات مالی که در انتشار اوراق قرضه قابل تعویض با سهام شرکت سهامی عام ، افزایش سرمایه شرکت را پذیره نویسی نموده اند، دارندگان اوراق قرضه و … . حقوق ذی نفع های شرکت سهامی را می توان به ترتیب ذیل بیان نمود :

 1. حق مطالبه تشکیل مجمع عمومی عادی
 2. حق مطالبه تعیین بازرس
 3. حق درخواست عزل عضو هیات مدیره
 4. حق درخواست عزل مدیر عامل
 5. حق مطالبه تقلیل سرمایه شرکت
 6. حق مطالبه انحلال شرکت
 7. حق مطالبه بطلان شرکت یا عملیات یا تصمیمات
 8. حق مطالبه تادیه دیون
 9. حق مطالبه تعیین مدیره تصفیه یا جانشین او
 10. حق مطالبه تشکیل مجمع عمومی در زمان تصفیه
 11. حق مراجعه به اسناد و مدارک شرکت پس از ختم تصفیه

ثبت کریم خان برای ارائه هرگونه خدمات ثبتی در جهت یاری رساندن به متقاضیان گرامی آمادگی کامل دارد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *