توضیحی درباره مدارک کد اقتصادی

بعد از ثبت شرکت،اخذ کد اقتصادی طبق قانون تجارت وضع شده الزامی می باشد.هر شرکت و یا موسسه بعد از ثبت و از تاریخ ثبت آن میبایست طی دو ماه می تواند با مراجعه به اداره دارایی که در محدوده فعالیت او مستقر است پرونده مالیاتی تشکیل داده و کد اقتصادی اخذ کند.

منظور از کد اقتصادی شناسه ۱۲ی رقمی می باشد که بر اساس قانون تعیین شده در سال ۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی که به تولید کالا و خدمات اشتغال دارند معین شد تا برای شناسایی شرکت در واحد مالیاتی مربوط به خود از آن استفاده شود.به بیانی دیگر،کد اقتصادی شماره شناسایی فعالان اقتصادی در سازمان امور مالیاتی می باشد که بواسطه ثبت کد اقتصادی بر روی فاکتورهای خرید و فروش ،محاسبه ی مالیات و درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی به وسیله سازمان مالیات کشور به سهولت صورت پذیرد و بدین ترتیب از رقابت های ناسالم جلوگیری شده و از فعالان اقتصادی حمایت می شود. همچنین از دیگر مزایای اخذ کد اقتصادی،دریافت مجوز برای انجام امور بازرگانی و دریافت کارت بازرگانی می باشد.

از جمله مدارک مورد نیاز برای تشکیل پرونده صدور کارت بازرگانی،ارائه ی کد اقتصادی جدید(اصل و کپی)و یا تسلیم تاییدیه ی پیش ثبت نام در سایت http://e2.tax.gov.ir و تعهد مبنی بر ارائه ی کد اقتصادی جدید بعد از صدور است.

تمامی اشخاص حقوقی که به امر تولید،مونتاژ،واردات وصادرات،توزیع هر نوع کالا و کارهای خدماتی مشغول می باشد،همچنین تمامی اشخاص حقیقی که به امور فوق مشغول هستند و پروانه ی کسب یا کار را از مراجع مربوطه دریافت نموده اندو یا محل فعالیت تجاری دارند واجد شرایط اخذ کد اقتصادی به حساب می آیند.لازم به است احراز یکی از شرایط فوق برای اشخاص حقیقی کافی است-همچنین طبق مقررات شماره ی اقتصادی،مساجد و تکایا و اشخاص حقیقی که به فعالیت هنری از قبیل فیلم سازی و فعالیت های مرتبط طراحی،خطاطی،نقاشی،نویسندگی،ترجمه کتاب،گرافیک و ویراستاری مشغول هستند؛

تمامی اشخاص حقیقی که به فعالیت پیمانکاری مشغول هستند و شرایط ذکر شده در بند (الف-۲) این دستورالعمل را ندارند –البته مشروط بر آنکه ارزش پیمان و یا مبلغ دریافتی کل پیمان های آن ها در یک سال شمسی از مبلغ پنجاه میلیون ریال بیشتر نباشد-همچنین اتحادیه های امور صنفی و اشخاص حقیقی که به فعالیت تحقیق و یا مشاوره ی فنی مشغول هستند ،از جمله اعضای هیات علمی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مکلف به اخذ کد اقتصادی نمی باشند.

لازم به ذکر است، برای دریافت و اخذ کد اقتصادی می توانید به کارشناسان مجرب ما در ثبت کریم خان مراجعه نمایید.ثبت کریم خان،این افتخار را دارد تا با بهره گیری از کارشناسان متخصص و مجرب ،آماده ی ارائه ی خدمات در زمینه های حقوقی وثبتی به شما عزیزان باشد.

برای اخذ برگه ی کد اقتصادی نیاز می باشد ابتدا برای شرکت مورد نظر تشکیل پرونده ی مالیاتی داد. اشخاص حقیقی یا حقوقی نامبرده که اقدام به تشکیل پرونده مالیاتی نکند در مقابل ضوابط و قوانین سازمان امور مالیاتی کشور ،علی الراس شناخته می شوند.

الف)مدارک درخواست کد اقتصادی (برای اشخاص حقیقی)

 1. درخواست کتبی شخص
 2. فتوکپی پروانه کسب
 3. فتوکپی کامل صفحات شناسنامه
 4. فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی
 5. تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی
 6. عکس ۲ در ۳ متقاضی(سه قطعه)
 7. فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری (در صورتی که قبلاَ کارت دریافت نموده باشد)

بعد از تهیه مدارک مذکور و کامل کردن فرم اطلاعاتی هویتی اشخاص حقیقی و امضای آن،نسبت به تحویل به حوزه مالیاتی مربوطه اقدام و ممیز مالیاتی پس از کنترل مدارک و ثبت در دفتر حوزه،رسدی دریافت مدارک را صادر و تحویل مودی می نماید و مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره مذکور پس از بررسی مدارک دریافتی،آن ها را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی و اداره شماره اقتصادی،ارسال و اداره مذکور پس از دریافت مدارک و بررسی آن ها نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی اقدام می نماید.چنانچه پس از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقیقی حادث شود لازم است فرم نمونه را تکمیل و بهمراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادر کننده کارت تحویل داده شود تا نسبت به ثبت تغییرات و اصلاح کارت،اقدام لازم به عمل آید.

ب)مدارک درخواست کد اقتصادی(برای اشخاص حقوقی)

 1. درخواست کتبی شرکت
 2. روزنامه رسمی که آگهی تاسیس شرکت در آن نوشته شده است.
 3. فیش پرداختی مبلغ ۱۰۰۰۰ ریال به حساب ۵۲۳ خزانه نزدیکی از شعب بانک ملی ایران بابت صدور شماره اقتصادی
 4. فتوکپی شناسنامه از تمامی صفحات
 5. تنظیم فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی(بشرح نمونه)
 6. فتوکپی کارت اقتصادی قبلی یا فیش کامپیوتری

بعد از تهیه کارت و تکمیل فرم اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی که بوسیله مدیر عامل یا وکیل قانونی تنظیم و به مهر شرکت ممهور و به حوزه مالیاتی مربوطه ارائه و ممیز مالیاتی بعد از کنترل مدارک آن را در دفتر حوزه ثبت و رسید صادره را تحویل مودی می کند و سپس مدارک به اداره نظارت و پیگیری تحویل و اداره ی ذکر شده بعد از بررسی مدارک را به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی-اداره شماره اقتصادی تحویل و اداره فوق الذکر نسبت به صدور کارت شماره اقتصادی و تحویل به مودی اقدام می گردد.چنانچه از دریافت کارت شماره اقتصادی تغییراتی در اطلاعات هویتی اشخاص حقوقی رخ می دهد لازم است فرم مربوطه،تکمیل و به همراه مدارک مثبته به حوزه مربوطه یا اداره صادرکننده کارت تحویل داده شود.

تخلفات شماره اقتصادی

 1. استفاده اشخاص حقوقی و حقیقی از شماره اقتصادی دیگران تحت هر عنوان غیر مجاز و خلاف مقررات بوده و تعلق مالیات متوجه شخصی می باشد که شماره اقتصادی او استفاده شده است.
 2. هر گونه جعل،تقلب،سوءاستفاده و تبانی در ارتباط با شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و با متخلفین براساس مقررات برخورد خواهد شد.
 3. دریافت هرگونه وجه اضافه بر ارزش کالا برای درج شماره اقتصادی فروشنده و یا عدم درج شماره اقتصادی خریدار خلاف مقررات بوده و با متخلفین براساس مقررات برخورد خواهد شد.
 4. عدم رعایت مفاد این دستورالعمل از جانب اشخاص مربوطه ،از قبیل عدم ارائه وی یا درج شماره اقتصادی طرفین معامله در صورتحساب فروش کالا و خدمات،خلاف مقررات بوده و با متخلفین برابر مقررات برخورد خواهد شد.

تبصره:چنانچه فروشنده در هنگام معامله از ارائه شماره اقتصادی خود اجتناب کند و ارائه کد اقتصادی را مشروط به دریافت مبلغی بیشتر از رقم واقعی کند خرید کالا بدون شماره ی اقتصادی فروشنده بلامانع می باشد مشروط بر اینکه گزارش انجام معامله و اجتناب فروشنده از ارائه شماره اقتصادی از ارائه شماره اقتصادی برای پیگیری قانونی،حداکثر طی یک ماه به اداره کل اطلاعات و خدمات مالیاتی به شکل مکتوب و مستند ارائه شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در ثبت کریم خان تماس حاصل نمایید.

ثبت کریم خان آماده ی پاسخگویی به کلیه ی سوالات شما عزیزان در زمینه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت و ثبت برند می باشد.

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *