برای اطلاع دیگران از موارد به ثبت رسیده،بسیاری از کشورها خلاصه مفاد موارد به ثبت رسیده در مرجع و دفتر ثبت تجارتی را بواسطه انتشار آگهی و یا دیگر وسایل متداول منتشر می کند.در جمهوری اسلامی ایران هم براساس قانون و آیین نامه ثبت دفتر تجارتی پیش بینی شده که خلاصه نوشته های ثبت دفاتر تجارتی باید برای اطلاع دیگران آگهی و منتشر شود.طبق این امر متقاضی ثبت فعالیت تجارتی باید هزینه انتشار آگهی نوشته های مفاد ثبت مورد نظر را بحساب مربوطه واریز و رسید آن را به ضمیمه اسناد لازم به اداره ثبت شرکت ها ارائه دهد تا مراتب متعاقباَ بعد از تحقق تشریفات اداری ثبت با رعایت نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر گردد.

 

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران،به عنوان رکن قانونی اطلاع رسانی حقوقی ،روزنامه ای می باشد که تمامی قوانین و مقررات و مسائل و موضوعات حقوقی جهت اطلاع عموم در آن درج می گردد .این روزنامه سند رسمی و دولتی محسوب می شود و از لحاظ ساختار زیر نظر قوه قضاییه است. قابل توجه است انتشار موارد ذکر شده در آن موجب رسمیت آن ها خواهد شد.

وظیفه روزنامه رسمی چاپ و انتشار تمامی قوانین و مصوبات مجلس،آیین نامه ها و مصوبات هیات دولت،آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری می باشد.براساس اصل شصت و نهم قانون اساسی،مذاکرات مجلس شورای اسلامی باید علنی باشد و گزارش کامل آن از طریق رادیو و روزنامه رسمی برای اطلاع عموم منتشر شود.در شرایط اضطراری در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند،به تقاضای رئیس جمهور یا یکی از وزراء یا ده نفر از نمایندگان،جلسه غیر علنی تشکیل می گردد.مصوبات جلسه غیر علنی در صورتی اعتبار خواهد داشت که با حضور شورای نگهبان توسط سه چهارم مجموع نمایندگان تصویب گردد.گزارش و مصوبات این جلسات باید بعد از برطرف شدن شرایط اضطراری برای اطلاع دیگران منتشر شود.

وظایف و اختیارات روزنامه رسمی

 • چاپ و نشر برخی آگهی های قانونی قضایی همچون آگهی های مربوط به تاسیس و ثبت شرکت ها و علائم تجاری
 • درج تشکیل یا انحلال هر نوع شرکت که براساس قوانین موضوعه در اداره ثبت شرکت ها ثبت شده باشد.
 • انتشار اعلان لازم به دارنده مجهول سند تجاری برابر مواد ۳۲۴ و ۳۲۷ قانون تجارت
 • انتشار خلاصه نامه شرکت خارجی یا شعبه آن پس از ثبت وفق ماده ۲۰ نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها مصوب ۲/۳/۱۳۱۰
 • انتشار مفاد حکم قطعی راجع به اعتراض به علامت ثبت شده وفق تبصره ماده ۱۱ قانون فعالیت احزاب و جمعیتهاو …مصوب ۱/۴/۱۳۱۰
 • انتشار آگهی دعوت هیئت بستانکاران موضوع ماده ۲۵ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۲۸
 • انتشار خلاصه نامه شرکت وفق ماده ۶ نظامنامه قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ وزارت دادگستری

همچنین،براساس ماده ۱۰۶ در مواردیکه تصمیمات مجمع عمومی شامل یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورت جلسه مجمع میبایست برای به ثبت رسیدن به مرجع ثبت شرکت ها فرستاده.

 1. انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان
 2. تصویر ترازنامه
 3. کاهش یا افزایش سرمایه
 4. تغییرات اساسنامه
 5. انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن

واضح است مراتب بعد از انجام تشریفات ثبت در روزنامه رسمی کشور منتشر می شود.بنابراین،علاوه بر ثبت و آگهی عمومی فعالیت تجارتی که در ابتدای امر صورت می پذیرد تصمیمات مجمع عمومی درباره تغییرات سرمایه،انحلال شرکت و چگونگی تصفیه آن هم میبایست در مرجع ثبت و روزنامه رسمی،به ثبت رسیده و منتشر گردد.

برای ثبت آگهی ثبتی در روزنامه رسمی و همچنین پرداخت هزینه آگهی،بعد از تایید تمام مدارک و دریافت شماره ثبت شرکت،به سایت روزنامه رسمی کشور به آدرس اینترنتی www.rrk.ir مراجعه فرمایید و مراحل مربوطه را طی کنید.لازم به ذکر است که هزینه آگهی هم بواسطه همین سامانه قابل پرداخت می باشد.پس از کامل شدن اطلاعات خواسته شده،با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی و پرداخت هزینه مربوطه،شماره پیگیری به شما ارائه می گردد که می توانید از آن صفحه پرینت بگیرید.در آگهی که چاپ می گردد اطلاعاتی از قبیل نوع فعالیت و نام شرکت نوشته می شود.برای استعلام شرکت های به ثبت برسد،می توانید بواسطه همین سامانه اقدام کنید و پرینت روزنامه ی رسمی ثبت شرکت خود را هم از همین طریق داشته باشید.

هزینه های مربوط به ثبت شرکت،موسسه و تغییرات آن ، همچنین ثبت علایم و اسامی تجاری و صنعتی و اختراعات و اشکال وترسیمات صنعتی و نیز ثبت دفاتر تجارتی و پلمپ دفاتر تجارتی و غیر تجارتی براساس دستورالعملی که با رعایت قوانین مربوط توسط سازمان هر منطقه تهیه می گردد دریافت می شود.(اصلاحی ۱۸/۲/۱۳۷۸)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *